فهرست بستن

نت پيانو آخرین نامه سیاوش قمیشی

نت پیانو آخرین نامه سیاوش قمیشی

خواننده سیاوش قمیشی

آخرین نامه

متن آهنگ آخرین نامه سیاوش قمیشی

 خوابیدی بدون ﻻﻻیی و قصه

بگیر آسوده بخواب بی درد و غصه

دیـگه کـابوس زمـستــون نمی بینی

توی خواب گلهای حسرت نمی چینی

دیگه خورشید چهرهتو نمی سوزونه

ﺟای سیلی های باد روش نمی مونه

دیگه بیـدار نمیشی با نگرونی

یابا تردید که بری یا که بمونی

رفتی و آدمکها رو ﺟا گذاشتی

قانون ﺟنگل رو زیر پا گذاشتی

اینجاقـهرن سینه ها با مهربونی

توتو ﺟنگل نمی تونستی بمونی

دلتوبردی با خود به ﺟای دیگه

اونجاکه خدا برات ﻻﻻیی میگه

میدونم میـبینمت یه روز دوباره

تـوی دنیایی که آدمک نداره

خوابیدی بدون ﻻﻻیی و قصه

بگیر آسوده بخواب بی درد و غصه

دیـگه کـابوس زمـستــون نمی بینی

توی خواب گلهای حسرت نمی چینی

دیگه خورشید چهرهتو نمی سوزونه

ﺟای سیـلی های باد روش نمی مونه

دیگه بیـدار نمیشی با نگرونی

یابا تردید که بری یا که بمونی

رفتی و آدمکها رو ﺟا گذاشتی

قانون ﺟنگل رو زیر پا گذاشتی

اینجا قهرن سینه ها با مهربونی

توتو ﺟنگل نمی تونستی بمونی

دلتوبردی با خود به ﺟای دیگه

اونجاکه خدا برات ﻻﻻیی میگه

میدونم میـبینمت یه روز دوباره

تـوی دنیایی که آدمک نداره

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو