فهرست بستن

نت پيانو آنشرلی جرج مایکل

نت پیانو  انشرلی با موهای قرمز

Careless Whisper george michae

متن آهنگ آنشرلی با موهای قرمز

 I feel so unsure as I take your hand an lead you to the dance floor.

از تو مطمئن نیستم وقتی دستت رو می گیرم و تا با هم به روی سن رقص بریم
As the music dies something in your eyes
Calls to mind a silver screen and you're its sad goodbye.

و هنگامی که موسیقی تموم میشه، چیزی در چشمانت هست
که مثل پرده سینما در ذهنم نجوا می کنه
و تو اون خداحافظی غمناک پایانی هستی


I'm never gonna dance again

دیگه نمی خوام هیچوقت برقصم
guilty feet have got no rhythm

پاهام مقصرن که دیگه منو تو رقصیدن همراهی نمی کنن
Though it's easy to pretend

اگرچه تظاهر بهش آسونه
I know you're not a fool.

اما میدونم که تو احمق نیستی
I should have known better than to cheat a friend

ای کاش از همون اول می دونستم که که سر کار گذاشتن یک دوست
And waste a chance that I've been given.

باعث از بین رفتن شانسی که داشتم میشه
So I'm never gonna dance again
the way I danced with you.

پس دیگه نمی خوام دوباره اون طور که با تو رقصیدم برقصم


Time can never mend the careless whispers of a good friend.

زمان هرگز نمیتونه نجوای بی پروای یه دوست رو ترمیم کنه
To the heart and mind ignorance is kind.

بهترین چیز برای یه قلب و ذهن بی تفاوتیه
There's no comfort in the truth

تسلی در حقیقت وجود نداره
pain is all you'll find.

و تمام چیزی که برات داره درد و رنجه


I'm never gonna dance again

دیگه نمی خوام هیچوقت برقصم
guilty feet have got no rhythm

پاهام مقصرن که دیگه منو تو رقصیدن همراهی نمی کنن
Though it's easy to pretend

اگرچه تظاهر بهش آسونه
I know you're not a fool.

اما میدونم که تو احمق نیستی
I should have known better than to cheat a friend

ای کاش از همون اول می دونستم که که سر کار گذاشتن یک دوست
And waste a chance that I've been given.

باعث از بین رفتن شانسی که داشتم میشه
So I'm never gonna dance again
the way I danced with you.

پس دیگه نمی خوام دوباره اون طور که با تو رقصیدم برقصم


Never without your love.

نمیخوام هرگز بی عشق تو باشم
Tonight the music seems so loud

امشب صدای موسیقی خیلی بلنده
I wish that we could lose this crowd.

ای کاش میشد از شر این جمعیت خلاص بشیم
Maybe it's better this way

ولی شاید اینطوری بهتره!

We'd hurt each other with the things we want to say.

ما با چیزهایی که میخوایم به هم بگیم همدیگر رو آزار میدیم
We could have been so good together

ولی میتونستیم با هم مهربون باشیم
We could have lived this dance forever

می تونستیم همیشه این رقص رو زنده نگه داریم

But now who's gonna dance with me? - Please stay.

ولی حالا دیگه چه کسی می خواد با من برقصه؟ - خواهش می کنم بمون


I'm never gonna dance again

دیگه نمی خوام هیچوقت برقصم
guilty feet have got no rhythm

پاهام مقصرن که دیگه منو تو رقصیدن همراهی نمی کنن
Though it's easy to pretend

اگرچه تظاهر بهش آسونه
I know you're not a fool.

اما میدونم که تو احمق نیستی
I should have known better than to cheat a friend

ای کاش از همون اول می دونستم که که سر کار گذاشتن یک دوست
And waste a chance that I've been given.

باعث از بین رفتن شانسی که داشتم میشه
So I'm never gonna dance again
the way I danced with you.

پس دیگه نمی خوام دوباره اون طور که با تو رقصیدم برقصم


No dance

نمی رقصم
no dance

نمی رقصم
no dance

نمی رقصم
you're gone - no dance

تو رفتی، دیگه نمی رقصم
you're gone.

تو رفتی
This matter is so wrong

این موضوع اصلا درست نیست
so wrong

اصلا درست نیست
that you had to leave me alone.

که باید منو تنها میذاشتی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو