فهرست بستن

نت پيانو حرف تازه هایده

نت پيانو حرف تازه هایده

خواننده هایده

حرف تازه

متن آهنگ حرف تازه هایده

 من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگ ترین قصه عالم رو بسازم

تو معنی بهترین کلامی
مفهوم تمام شعرهامی
منظور و مراد هر پیامی

تو قبله هر امیدواری
تو مظهر فخر هر تباری
برتر ز لطافت بهاری

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

تو رئوفی
تو شریفی
تو به حرمت سکوتی
تو عزیزترین عزیزی
تو به عمق ملکوتی

تو رئوفی
تو شریفی
تو به حرمت سکوتی
تو عزیزترین عزیزی
تو به عمق ملکوتی

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

تو معنی بهترین کلامی
مفهوم تمام شعرهامی
منظور و مراد هر پیامی

تو قبله هر امیدواری
تو مظهر فخر هر تباری
برتر ز لطافت بهاری

من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام
تا قشنگترین قصه عالم رو بسازم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو