فهرست بستن

نت پيانو رفتم که رفتم گروه کر دختران

نت پيانو رفتم که رفتم گروه کر دختران

خواننده گروه کر دختران

رفتم که رفتم

متن آهنگ رفتم که رفتم گروه کر دختران

 از برت دامن کشان
رفتم ای نامهربان
از من آزرده دل
کی دگر بینی نشان

رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

از من دیوانه بگذر
بگذر ای جانانه بگذر
هر چه بودی
هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتـم

شمع بزم دیگران شو
جام دست این و آن شو
هر چه بودی هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتم

بعد از این
بعد از این
کن فراموشم که رفتم

دیگر از
دست تو
می نمی نوشم که رفتم

با دل زود آشنا
گشتم از نامت رها
بی وفا
بی وفا
بی وفا رفتم که رفتم

بی وفا
بی وفا
بی وفا رفتم که رفتم

شمع بزم دیگران شو
جام دست این و آن شو
هر چه بودی
هر چه بودم
بی خبر رفتم که رفتم
رفتم که رفتـم

بعد از این
بعد از این
کن فراموشم که رفتم
دیگر از دست تو
می نمی نوشم که رفتم

با دل زود آشنا
گشتم از نامت رها
بی وفا بی وفا
بی وفا رفتم که رفتم
بی وفا بی وفا
بی وفا رفتم که رفتم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو