فهرست بستن

نت پيانو صبحت بخیر عزیزم معین

نت پيانو صبحت بخیر عزیزم معین

خواننده معین

صبحت بخیر عزیزم

متن آهنگ صبحت بخیر عزیزم معین

 صبحت بخیر عزیزم
با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت
از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم
با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه
میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار

در جان عاشق من
شوق جدا شدن نیست
خو کرده ی قفس را
میل رها شدن نیست

من با تمام جانم
پر بسته و اسیرم
باید که با تو باشم
در پای تو بمیرم

صبحت بخیر عزیزم
با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت
از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم
با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه
میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار

این بار غصه ها رو
از دوش خسته بردار
من کوه استوارم
به من بگو نگه دار

عهدی که با تو بستم
هرگز شکستنی نیست
این رشته تا دم مرگ
هرگز گسستنی نیست

صبحت بخیر عزیزم
با آنکه گفته بودی
دیشب خدانگهدار

با آنکه دست سردت
از قلب خسته تو
گوید حدیث بسیار

صبحت بخیر عزیزم
با آنکه در نگاهت
حرفی برای من نیست

با آنکه لحظه لحظه
میخوانم از دو چشمت
تن خسته ای ز تکرار

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو