فهرست بستن

نت پيانو فریاد هایده

نت پيانو فریاد هایده

خواننده هایده

فریاد

متن آهنگ فریاد هایده

 اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

من دور از آشيانم
سر به آسمانم
بی نصيب و خسته

ماندم جدا ز ياران
از بلای طوفان
بال من شكسته

اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

از حريم دلم
رفته رنگ هوس
روز و شب به كه گويم
در درون قفس
آه در درون قفس

وه كه دست قضا
بسته بال مرا
روز و شب ز گلويم
ناله خيزد و بس
آه ناله خيزد و بس

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

من دور از آشيانم
سر به آسمانم
بی نصيب و خسته

ماندم جدا ز ياران
از بلای طوفان
بال من شكسته

از حريم دلم
رفته رنگ هوس
درد خود به كه گويم
در درون قفس
آه در درون قفس

وه كه دست قضا
بسته بال مرا
روز و شب ز گلويم
ناله خيزد و بس
آه ناله خيزد و بس

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو