فهرست بستن

نت پيانو یکی شدن (واسه من گل نفرست) احمد رضا نبی زاده

نت پيانو واسه من گل نفرست احمد رضا نبی زاده

خواننده احمدر ضا نبی زاده

یکی شدن احمد رضا نبی زاده

متن آهنگ واسه من گل نفرست

 واسه من گل نفرست
دیگه دوست ندارم
نمی‌خوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم
می‌دونی میون ما
هر چی بود گذشت و رفت
اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت

دیگه از دوست دارم حرفی نزن
آخه عشقی نیست میون تو و من
من و تو بنده ی این ما و منیم
اما عشق یعنی با هم یکی شدن

از دلم می‌پرسم آیا
تو رو می‌بینم دوباره
می پیچه صدات توو گوشم
که با خنده میگی آره

خنده های تو فریب
گریه های تو دروغ
تو چی بودی واسه من
یه چراغ بی فروغ

دیگه از دوست دارم حرفی نزن
آخه عشقی نیست میــون تو و من
من و تو بنده ی این ما و منیم
اما عشق یعنی با هم یکی شــدن

واسه من گل نفرست
دیگه دوست ندارم
نمی‌خوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم
می‌دونی میون ما
هر چی بود گذشت و رفت
اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت

دیگه از دوست دارم حرفی نزن
آخه عشقی نیست میون تو و من
من و تو بنده ی این ما و منیم
اما عشق یعنی با هم یکی شدن

از دلم می‌پرسم آیا
تو رو می‌بینم دوباره
می پیچه صدات توو گوشم
که با خنده میگی آره

خنده های تو فریب
گریه های تو دروغ
تو چی بودی واسه من
یه چراغ بی فروغ

دیگه از دوست دارم حرفی نزن
آخه عشقی نیست میــون تو و من
من و تو بنده ی این ما و منیم
اما عشق یعنی با هم یکی شــدن

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو