فهرست بستن

نت پيانو Say You Say Me لیونل ریچی

نت پیانو Say You Say Me لیونل ریچی

Say You Say Me Lionel Richie

متن آهنگ Say You Say Me لیونل ریچی

 Say you, say me; say it for always 
تو بگو، من میگم، بیا برای همیشه بگیم

Thats the way it should be
باید اینطور می بود

Say you, say me; say it together
تو بگو، من میگم، بیا با هم بگیم

Naturally
طبیعتا

I had a dream I had an awesome dream
یه خوابی دیدم، یه خواب وحشتناک

People in the park playing games in the dark
مردمی که تو پارک بودن داشتن تو تاریکی بازی می کردن

And what they played was a masquerade
و بازیشون تنها یه بالماسکه بود و

And from behind of walls of doubt a voice was crying out
و پشت دیوارهای گمان و تردید، یکی داشت گریه می کرد

Say you, say me; say it for always
تو بگو، من میگم، بیا برای همیشه بگیم

Thats the way it should be
باید اینطور می بود

Say you, say me; say it together
تو بگو، من میگم، بیا با هم بگیم

Naturally
طبیعتا
As we go down lifes lonesome highway
همینطور که به در جاده های تنهایی زندگی قدم میزنیم

Seems the hardest thing to do is to find a friend or two
انگار سخت ترین کار پیدا کردن یک یا دو تا دونه دوست شده

A helping hand - someone who understands
یه دستگیر، کسی که تورو بفهمه

That when you feel you’ve lost your way
کسی که وقتی احساس می کنی راهتو گم کردی
Youve got some one there to say Ill show you
کسی باشه که بهت بگه :من راهو بهت نشون میدم

Say you, say me; say it for always
تو بگو، من میگم، بیا برای همیشه بگیم

Thats the way it should be
باید اینطور می بود

Say you, say me; say it together
تو بگو، من میگم، بیا با هم بگیم

Naturally
طبیعتا

So you think you know the answers - oh no
خب تو فکر می کنی که جواب همه سوالا رو میدونی، آه نه

couse the whole world has got you dancing
چون تمام دنیا تورو به بازی گرفتن

Thats right - Im telling you
و این چیزی که دارم بهت میگم عین حقیقته

Its time to start believing - oh yes
وقتشه که ایمان بیاری، آه آره

Believing who you are: you are a shining star
ایمان بیاری که کی هستی: تو یک ستاره درخشانی

Say you, say me; say it for always
تو بگو، من میگم، بیا برای همیشه بگیم

Thats the way it should be
باید اینطور می بود

Say you, say me; say it together
تو بگو، من میگم، بیا با هم بگیم

Naturally
طبیعتا

Say it together... naturally
با هم بگیم، طبیعی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو