فهرست بستن

نت پيانو Someone Like You ادل

نت پیانو Someone Like You

خواننده  ادل

Adele

متن آهنگ Someone Like You ادل

 I heard that you’re settled down
شنیدم سر و سامان گرفتی(به ارامش رسیدی)
That you found a girl and you’re married now.
با دختری آشنا شدی و حالا دیگه با هم ازدواج کردین
I heard that your dreams came true.
شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن
Guess she gave you things I didn’t give to you.
فکر کنم چیزایی رو بهت داده که من هیچوقت بهت ندادم
Old friend, why are you so shy?
دوست قدیمی، چرا انقدر خجالت میکشی؟
Ain’t like you to hold back or hide from the light.
اصلا بهت نمیاد بخوای عقب بکشی یا مخفی شی
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه سرزده و جایی برم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
اما نمیتونستم دور وایستم،و حتی نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم
I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
امیدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که…
That for me it isn’t over
برای من هنوز تموم نشده(هنوز با نبود و فراموشیت کنار نیومدم)
Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
من هیچ ارزویی ندارم فقط بهترین هارو برای تو میخوام
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
منو از یاد نبر، خواهش میکنم ، یادمه که گفتی
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض
You know how the time flies
تو میدونی زمان چقدر سریع میگذره
Only yesterday was the time of our lives
فقط دیروز زمان زندگی ما بود
We were born and raised
In a summer haze
پا به این دنیا گذاشتیم و بزرک شدیم در یک غبار تابستانی
Bound by the surprise of our glory days
و عرق زیبایی و شکوه اون زندگی حیرت انگیز شده بودیم
I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه سرزده و جایی برم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
اما نمیتونستم دور وایستم،و حتی نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم
I’d hoped you’d see my face and that you’d be reminded
امیدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که…
That for me it isn’t over.
برای من هنوز تموم نشده(هنوز با نبود و فراموشیت کنار نیومدم)
Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
من هیچ ارزویی ندارم فقط بهترین هارو برای تو میخوام
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
منو از یاد نبر، خواهش میکنم ، یادمه که گفتی
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض
Nothing compares
No worries or cares
هیچ چیز قابل قیاسی،.نگران کننده ای یا چیزی که بخوای مراقبش باشی دیگه نیست
Regrets and mistakes
They are memories made.
اشتباهات و پشیمونی ها، اینا ساخته های ذهنن
Who would have known how bittersweet this would taste?
کی میدونست که تلخ و شیرین(ترکیبی از شادی و غم)چه مزه ای باشه(اینطور باشه) باشه
Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you
من هیچ ارزویی ندارم فقط بهترین هارو برای تو میخوام
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
منو از یاد نبر، خواهش میکنم، یادمه که گفتی:
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”.
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض
Never mind, I’ll find someone like you
اشکالی نداره ، یکی مثله تورو پیدا میکنم
wish nothing but the best for you too
من هیچ ارزویی ندارم فقط بهترین هارو برای تو میخوام
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
منو از یاد نبر،خواهش میکنم ، یادمه که گفتی:
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,
گاهی عشق جاودانه میشه،گاهی هم صدمه میزنه در عوض

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو