فهرست بستن

نت پیانو آناستازیا Anastasia

نت پیانو موسیقی متن انیمیشن آناستازیا (Anastasia)

 Once Upon A December 

متن آهنگ آناستازیا

 Dancing bears
خرس های رقصان
Painted wings
بال های رنگی
Things I almost remember
همه آن چیزی است که به یاد می آورم
And a song someone sings
و کسی دارد آوازی می خواند
Once upon a December
یکی از روزهای ماه دسامبر
Someone holds me safe and warm
کسی مرا به گرمی در آغوشش گرفته است
Horses prance through a silver storm
اسب ها در این طوفان برفی جست و خیز می کنند
Figures dancing gracefully
عکس ها و نقش ها به زیبایی حرکت می کنند
Across my memory
همه اینها را به یاد می آورم
Someone holds me safe and warm
کسی مرا به گرمی در آغوشش گرفته است
Horses prance through a silver storm
اسب ها در این طوفان برفی جست و خیز می کنند
Figures dancing gracefully
عکس ها و نقش ها به زیبایی حرکت می کنند
Across my memory
همه اینها را به یاد می آورم
Far away
یک جای خیلی دور
Long ago
خیلی وقت پیش
Glowing dim as an ember
سوسوی نوری درخشان
Things my heart used to know
همه اینها را با تمام وجود می دانستم
Things it yearns to remember
و همیشه آرزو داشتم که به یاد بیاورم
And a song someone sings
و کسی دارد آوازی می خواند
Once upon a December
یکی از روزهای ماه دسامبر

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو