فهرست بستن

نت پیانو اشتی ویگن و ژاکلین

نت پیانو اشتی ویگن و ژاکلین

خواننده/آهنگساز: ویگن و ژاکلین

اشتی

متن آهنگ اشتی ویگن و ژاکلین

(قهرتوجونه منوبه لب رسونده دوری تومنوبه جنون کشونده)(ژاکلین)
(کاشکی بدونی که من بی تو میمیرم وقتی که نیستی دیگه اززندگی سیرم )(ویگن)
تویی تنهایارم بدونکه دوستت دارم)۲(دوصدایی)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ویگن)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل(ژاکلین)
(یکی یکدونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهری واللا آروم ندارم (ویگن)
( حالاکه اومدی کنارم سراومدانتظارم بدون منم به جزتوهیچ کسوندارم)(ژاکلین)
تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ژاکلین)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
قهرتو جونه منوبه لب رسونده دوری تومنوبه جنون کشونده)(ویگن)
( کاشکی بدونی که من بی تومیمیرم وقتی که نیستی دیگه اززندگی سیرم(ژاکلین)
( تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی )
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل(ژاکلین)
( یکی یکدونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهری واللا آروم ندارم(ویگن)
( حالاکه اومدی کنارم سراومد انتظارم بدون منم به جزتوهیچ کسوندارم (ژاکلین)
(تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ژاکلین)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(دوصدایی)

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو