فهرست بستن

نت پیانو بهار اومد منصور

نت پیانو بهار اومد منصور

خواننده/آهنگساز: منصور

بهار اومد

متن آهنگ بهار اومد منصور

بهار اومد، بهار اومد، بهار اومد
ولی این هم بدون تو غم انگیزه
کجا رفتی، کجارفتی، چرا رفتی
بدون تو بهار از غصه لبریزه
من آن رنگ سیاه شام اندوهم
منآن روزم که صبحم صبح پائیزه
میان آه و آن مجنون سپر هر دم
نمیمانم، همیگردم، همی گردم
تو را میجویم و هرگز نمیابم
تو آن عشقی که افزون میکنیدردم
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهاراومد، بهار اومد، بهار اومد
ولی این هم بدون تو غم انگیزه
کجا رفتی، کجارفتی، چرا رفتی
بدون تو بهار از غصه لبریزه
من آن رنگ سیاه شام اندوهم
منآن روزم که صبحم صبح پائیزه
میان آه و آن مجنون سپر هر دم
نمیمانم، همیگردم، همی گردم
تو را میجویم و هرگز نمیابم
تو آن عشقی که افزون میکنیدردم
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار ازشاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار از شاخه هم دیگر نمیروید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید
بهار از شاخه هم دیگر نمی روید
درخت خشک عشقم سبز نمیجوید

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو