فهرست بستن

نت پیانو جان جانان اندی

نت پیانو جان جانان اندی

خواننده اندی

جان جانان

متن آهنگ جان جانان اندی

 جان جانانم وصله ی جانم
در تلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم گل خندانم
منو جادو کن برقص ای ماه تابانم
جان جانانم وصله ی جانم
در تلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم عشق سوزانم
منو جادو کن برقص ای ماه تابانم
جان جانانم نور چشمانم
ای گل شقابق دشت های ایرانم
جان جانانم از تو میخوانم
که قسم به عشق تو مجنون دورانم
جان جانانم وصله ی جانم
در تلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم گل خندانم
منو جادو کن برقص ای ماه تابانم
تو بشینو تو بنوشو تو بگو رازو نیاز
تو بریزو تو بپاشو تو بزن نغمه ی ساز
تو بکوبو تو برقصو تو بخوان ای گل ناز
تو بمانو تو بخوانو شب ما را تو بساز
جان جانانم بگیر دستانم
شیشه ی عمر منی از تو به فرمانم
جان جانانم تویی مهمانم
تو که طنازی و من ناز تو خواهانم
تو بشینو تو بنوشو تو بگو رازو نیاز
تو بریزو تو بپاشو تو بزن نغمه ی ساز
تو بکوبو تو برقصو تو بخوان ای گل ناز
تو بمانو تو بخوانو شب ما را تو بساز
جان جانانم نور چشمانم
ای گل شقابق دشت های ایرانم
جان جانانم از تو میخوانم
که قسم به عشق تو مجنون دورانم
جان جانانم وصله ی جانم
در تلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم گل خندانم
منو جادو کن برقص ای ماه تابانم
جان جانانم وصله ی جانم
در تلسم دختر شاه پریانم
جان جانانم عشق سوزانم
منو جادو کن برقص ای ماه تابانم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو