فهرست بستن

نت پیانو خبر تازه لیلا فروهر

نت پیانو خبر تازه لیلا فروهر

خواننده لیلا فروهر

خبر تازه

متن آهنگ خبر تازه لیلا فروهر

 وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم
که به صحرا بگذارم
 
شور شاعرانه ای نیست
غزل و ترانه ای نیست
به لب آئینه حتّی
حرف عاشقانه ای نیست
 
 
هرکسی می پرسد از من
در چه حالی در چه کاری
تو که اهل روزگاری
خبر تازه چه داری
می بینن امّا می پرسن
چه سوال خنده داری
 
وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم
که به صحرا بگذارم
 
چی بگم وقتی که هیچکس
منو از من نمیفهمه
حرفای نگفتنی رو
جزو گفتن نمی فهمه
غم آدم دیدنی نیست
قصّه ی شنیدنی نیست
بعضی حرفا رو باید دید
بعضی حرفا گفتنی نیست
 
وقتی گوش شنوا نیست
شوق گفتن نمونه
وقتی جاده رو به هیچه
پای رفتن نمی مونه
پای رفتن نمی مونه
 
خبر تازه چه دارم
خبر تازه چه داری
تو چرا باید بپرسی
تو که اهل روزگاری
می بینی امّا می پرسی
چه سوال خنده داری
 
وقتی گوش شنوا نیست
حرف تازه ای ندارم
سر عاشقی نمونده
که به صحرا بگذارم
که به صحرا بگذارم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو