فهرست بستن

نت پیانو رودخونه ماه هنری ماچینی

نت پیانو رودخونه ماه هنری ماچینی

خواننده/آهنگساز: هنری ماچینی Henry Machini

رودخونه ماه moon river

متن آهنگ رودخونه ماه هنری ماچینی

Moon river, wider than a mile
رودخونه ماه وسیع تر از یک مایله ( رودخانه ای در جورجیا, زادگاه جانی مرسر خواننده و آهنگساز آمریکائی, که به افتخار او به این نام شناخته میشه )
I’m crossing you in style some day
یک روز ازت عبور میکنم
Oh, dream maker, you heart breaker
آه, رویا ساز, تو قلبی شکسته داری
Wherever you’re goin’, I’m goin’ your way
هرجا که بری من هم راه تو رو میرم ( من هم به دنبالت میام )
Two drifters, off to see the world
دو نفوذگر, برای دیدن جهان خاموشن ( دو چشم که بسته شده )
There’s such a lot of world to see
همونطور که در جهان چیز زیادی برای دیدن وجود داره
We’re after the same rainbow’s end, waitin’ ’round the bend
ما بعد از اینکه رنگین کمانها به پایان میرسن منتظریم حلقه خم بشه
My huckleberry friend, moon river, and me
دوست رنج کشیده من, رودخونه ماه, و من
Moon river, wider than a mile
رودخونه ماه وسیع تر از یک مایله
I’m crossin’ you in style some day
یک روز ازت عبور میکنم
Oh, dream maker, you heart breaker
آه, رویا ساز, تو قلبی شکسته داری
Wherever you’re goin’, I’m goin’ your way
هرجا که بری من هم راه تو رو میرم
Two drifters, off to see the world
دو نفوذگر, برای دیدن جهان خاموشن
There’s such a lot of world to see
همونطور که در جهان چیز زیادی برای دیدن وجود داره
We’re after that same rainbow’s end, waitin’ ’round the bend
ما بعد از اینکه رنگین کمانها به پایان میرسن منتظریم حلقه خم بشه
My huckleberry friend, moon river, and me
دوست رنج کشیده من, رودخونه ماه, و من

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو