فهرست بستن

نت پیانو سنگر بی سنگ گوگوش

نت پیانو سنگر بی سنگ گوگوش

خواننده/آهنگساز: گوگوش

سنگر بی سنگ

متن آهنگ سنگر بی سنگ گوگوش

بایـد از سنـگر بی سنـگ تــو بر می گشتم
از مــدار عـشق کمـرنـگ تــو بر می گشتم
بـایـد آن شــب کــه فــرو تـنـــانـه در میدانت
من من کشته شد از جنگ تو بر می گشتم
کـاش بـر می گشتم کــاش بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم
بـایـد از جـنـگ تـو و هـر چه کـه از من مانده
ترک اسب دست و پا لنگ تـو بر می گشتم
عـشــق تـو لـحـن بـد مـصـیـبـت بـار اسـت
بـایـد از لـحـن بـد آهـنـگ تـو بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم کــاش بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم
شـعـر سـر سـپردن از هـجوم دلـتـنگی بود
بـاید از شـعـرک دلـتـنـگ تـو بـر می گشتم
بـایـد آن شــب کــه فــرو تـنـــانـه در میدانت
من من کشته شد از جنگ تو بر می گشتم
کـاش بـر می گشتم کــاش بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم
بـایـد از جـنـگ تـو و هـر چه کـه از من مانده
ترک اسب دست و پا لنگ تـو بر می گشتم
عـشــق تـو لـحـن بـد مـصـیـبـت بـار اسـت
بـایـد از لـحـن بـد آهـنـگ تـو بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم کــاش بـر می گشتم
کـاش بـر می گشتم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو