فهرست بستن

نت پیانو شب شکن داریوش اقبالی

نت پیانو شب شکن داریوش اقبالی

خواننده داریوش

شب شکن

متن آهنگ شب شکن داریوش اقبالی

 وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شكن نبود 
میون این شب زده ها كسی به فكر من نبود
وقتی تو شب گم میشدم همخونه خواب گل میدید
همسایه از خوشه باد سبد سبد خنده میچید
آواز خون كوچه ها شعراشو از یاد برده بود
چراغا خوابیده بودن شعلشونو باد برده بود
آخ اگه شب شیشه ای بود پل به ستاره میزدم
شكست آیینه شب و نیزه خورشید می شدم
آخ اگه مرگ امون میداد دوباره باغ میشدم
تو رگ یخ بسته خاك نبض چراغ میشدم
وقتی تو شب گم میشدم ستاره شب شكن نبود
میون این شب زده ها كسی به فكر من نبود
آخ كه تو اقیانوس شب سوختنم’ كسی ندید
تو برزخ بیداد شب كسی به دادم نرسید
وقتی تو شب گم میشدم دلم میخواست شعله بشم
رو سایه های یخ زده دست نوازش بكشم
دلم میخواست آشتی بدم تگرگ و با اقاقیا
خورشید مهربونی رو مهمون كنم تو خونه ها
آخ اگه مرگ امون میداد دوباره باغ میشدم
تو رگ یخ بسته خاك نبض چراغ میشدم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو