فهرست بستن

نت پیانو شب نیلوفری ابی

نت پیانو شب نیلوفری ابی

خواننده ابی

شب نیلوفری

متن آهنگ شب نیلوفری ابی

 باید از عطر اقاقی تو رو آغاز کنم 
با صدای خیس بارون تو رو آواز کنم
از تماشای قناری به تو پرواز کنم
به تو پل میزنم از بهانه هامو 
از همه شبانه ها مو 
میرسم به تو دوباره
بوی عطرتو میدن ترانه هامو 
پر اسمت میشن عاشقانه هامو 
از گل و شعر و ستاره 
میرسم به تو دوباره 
نیستی اما یادت اینجاست 
وقت گل کردن رویاست

به تو من میرسم از این شب نیلوفری 
به تو میرسم من از این راه خاکستری
به تو که خاطره هامو به همیشه میبری
به تو پل میزنم از بهانه ها مو
از همه شبانه ها مو 
میرسم به تو دوباره
بوی عطر تو میدن ترانه هامو 
پر اسمت میشن عاشقانه هامو 
از گل و شعر و ستاره 
میرسم به تو دوباره 
نیستی اما یادت اینجاست 
وقت گل کردن رویاست

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو