فهرست بستن

نت پیانو صدای بارون ستار

نت پیانو صدای بارون ستار

خواننده ستار

صدای بارون

متن آهنگ صدای بارون ستار

 بوی موهات زیر بارون
بوی گندوم زار نمناک
بوی سبزه زاره خیس
بوی خیس تنِ تو
جاده های مهربونی
رگای آبیِ دستات
غم بارونِ غروب
ته چشمات، تو صدات
قلب تو شهر گل یاس
دست تو بازار خوبی
اشک تو بارونِ روده
خرمن دیوار خوبی
ای گِل آلوده گُل من
ای تن آلوده دل پاک
دل تو قبله این دل
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک
بوی موهات زیر بارون
بوی گندوم زار نمناک
بوی شوره زار خیس
بوی خیس تن تو
یاد بارون و تن تو
یاد بارون و تن باد
بوی گل تو شوره زار
بوی خیس تن تو
همیشه صدای بارون
صدای پای تو بوده
همدم تنهاییام قصه های تو بوده
وقتی که بارون میباره
تو رو یادِ من میاره
یاد گلبرگای خیسِت
توی خاک شوره زارت
ای گل آلوده گل من
ای تن آلوده دل پاک
دل تو قبله این دل
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک
تن تو ارزونی خاک

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو