فهرست بستن

نت پیانو طنین صلح اندی

نت پیانو طنین صلح اندی

خواننده اندی

طنین صلح

متن آهنگ طنین صلح اندی

 صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
ای عاشـــقـای ایــــرون
خســتـه از ایـن زمــونـه
چــتـر قشــنـگ روشـن
وا می شه روی خــونـه
زمــونـه بـا عـاشــــقـا 
هـمـیـشــه مـهــربونـه
چشـمـای چـرخ گـردون 
می شمره لحظه ها رو
زنــده کــنـیـن بــهـارو
زنــده کــنـیـن بــهـارو
صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
قربون خاک خونه قلبها چه مهربونه
حافظ خاک وطن خدای آسمونه
یه روزی چتر روشن وا میشه روی خونه
میون سبز و قرمز صلح سفید می مونه
صلح سپید و آبی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو