فهرست بستن

نت پیانو فاصله داریوش

نت پیانو فاصله داریوش

خواننده/آهنگساز: داریوش

فاصله

متن آهنگ فاصله داریوش

 بت شکسته پشت و پهلو بت خمیده چون گدا را
دستان هوا می کرد می گفت شکرت ای بار تعالی
شاکر ز چه ای؟ گفتمش ای پیر
گفتا می دهند اندر بهشت عزت ما را
ای زورق شکسته که در کام طوفان نشستی
ای شاخه تکیده که با خشم رگبار شکستی
ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی
ای راهی لب مرگ که عابر به راه پناهی
از حال این خسته صدا بشنو بکن شکر خدا
که تو خوشبختی و فارغ ز عذاب
ببین دل آتل من آزرده حال و نیمه جون
چه کشید از پس این فاصله ها
ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد
دوری تو زجر برام بسه جدایی
یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد
این که نشود رسم دل و عدل الهی
ترمیم این قلب چروک خرده من کار دارو و دوا نیست
دوری تو مرگ منه مرگ من از خدا جدا نیست
آزرده از عالمم از جنگ و جدال من و ببر باغ حقیقت
من خلقت دست توام تو خالق همه طبیعت
ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد
دوری تو زجر برام بسه جدایی
یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد
این که نشود رسم دل و عدل الهی
ای زورق شکسته که در کام طوفان نشستی
ای شاخه تکیده که با خشم رگبار شکستی
ای تو گدای مسکین که آواره و بی پناهی
ای راهی لب مرگ که عابر به راه پناهی
از حال این خسته صدا بشنو بکن شکر خدا
که نمیدونی چه آمد سر ما
ببین دل غافل من آزرده حال و نیمه جون
چه کشید از پس این فاصله ها
ای خدایی که گواهی سیل عشقت منو برد
دوری تو زجر برام بسه جدایی
یا بسوزم یا بسازم که دل آخر زد و برد
این که نشود رسم دل و عدل الهی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو