فهرست بستن

نت پیانو فصل پاییزی سیاوش قمیشی

نت پیانو فصل پاییزی سیاوش قمیشی

خواننده سیاوش قمیشی

فصل پاییزی

متن آهنگ فصل پاییزی سیاوش قمیشی

 فصل پاییزی من که میرسه

فصل انـدوه سفر سرمیرسه

تو سکوت خسته ی باور من

سایه هم فـکر ﺟدایی میکنه

شاخه سرد وﺟودم نمیخواد

رگ بیداری لحظه هام باشه

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

تو عبور از پل خواب جادهها

روح من عشقی به رفتن نداره

تو سـکوت خـالی ایـن دل من

دیگه هیچی ﺟز تو ﺟایی نداره

ذهن شبنم که میخواد گریه کنه

فصل بارون تو چشم در میزنه

فصل پاییزی من که میرسه

نفسم به عشق تو پر میزنه

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

تو عبور از پل خواب ﺟادهها

روح من عشقی به رفتن نداره

تو سـکوت خـالی ایـن دل من

دیگه هیچی ﺟز تو ﺟایی نداره

ذهن شبنم که میخواد گریه کنه

فصل بارون تو چشم در میزنه

فصل پاییزی من که میرسه

نفسم به عشق تو پر میزنه

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نـفـسـم در نـمیـاد

به چشم خواب نمیاد

دل من تـو رو میخواد

چشم من گریه میخواد

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو