فهرست بستن

نت پیانو مرا بخوان امیرحسین افتخاری

نت پیانو مرا بخوان امیرحسین افتخاری

خواننده/آهنگساز: امیرحسین افتخاری

مرا بخوان

متن آهنگ مرا بخوان امیرحسین افتخاری

به روز و روزگارِ من ، تو دلبرا ستمگرى
نگو که کافرم شدى  ، به سجده هاىث دیگرى
نگو که میسپارى ام  ، به خشمِ تند روزگار
نگو که سرنوشتِ من ، شود مثالِ شهریار
نگو که مبتلا کنى ، مرا به درد بى دوا
نگو که حاجتِ منى ، شدى به دیگرى روا
سرت به شانه هاى کیست ؟ تنِ تو آشیانِ کیست ؟
مه رخت به عمقِ شب ، بگو به آسمان کیست ؟
من به عطر حضورت دچارم ، بیا تو دَمى در کنارم
بیا و ببین در نبودت  ، در این زندگى بیقرارم
تو را به جانِ جان قسم ، فقط بمان فقط بمان
جز آه شب به بسترت ، مرا بخوان، مرا بخوان
تو را به جانِ جان قسم ، فقط بمان فقط بمان
جز آهِ شب به بسترت ، مرا بخوان مرا بخوان
خیالِ آمدن ندارى ، مرا به گریه مىسپارى
چو عابرى به رهگذاران ، به دیده ام نظر ندارى
نمانده به این دل صبورى ، به آمدنت آیتى نیست
به ناله ى آن مرغ آمین ، دگر به دلم حاجتى نیست
من به عطر حضورت دچارم ، بیا تو دَمى در کنارم
بیا و ببین در نبودت  ، در این زندگى بیقرارم
تو را به جانِ جان قسم ، فقط بمان فقط بمان
جز آهِ شب به بسترت ، مرا بخوان مرا بخوان
تو را به جانِ جان قسم ، فقط بمان فقط بمان
جز آهِ شب به بسترت ، مرا بخوان مرا بخوان

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو