فهرست بستن

نت پیانو معما معین

نت پیانو معما معین

خواننده معین

معما

متن آهنگ معما معین

 تنه رود همهمه آب ، من پر از وسوسه خواب
واسه روياي رسيدن، منه بي حوصله بي تاب

ميونه باور و ترديد ، ميونه عشق و معما
با تو هر نفس غنيمت، با تو هر لحظه يه دنيا

با تو پر شور و نشاطم ، تو هياهوي نگاتم
تو يه آوازه قشنگي ، من تو آهنگه صداتم

مثله خنده رو لباتم ، مثله اشک رو گونه هاتم
تو رو ميبوسم و انگار شاعره شعره چشاتم

دشت پونه هاي وحشي ، رنگ التماس و خواهش
موج خاکستري باد ، شعله ي گرم نوازش

بيا گلواژه ي عشقو با تو همصدا بخونم
تو رو دوست دارم و اي کاش تا ابد
با تو بمونم


تنه رود همهمه آب،من پر از وسوسه خواب
واسه روياي رسيدن، من بي حوصله بيتاب

ميونه باور و ترديد، ميونه عشقو معما
با هر نفس غنيمت، با تو هر لحظه يه دنيا

با تو پر شورو نشاطم، تو حياهوي نگاتم
تو يه آوازه قشنگي، من تو آهنگه صداتم

مثله خنده رو لباتم، مثله اشک رو گونه هاتم
تو رو ميبوسم و انگار شاعره شعره چشاتم

دشت پونه هاي وحشي، رنگ التماس و خواهش
موج خاکستري باد، شعله گرم نوازش

بيا گلواژه عشقو با تو همصدا بخونم
تو رو دوست دارم و اي کاش تا ابد
با تو بمونم.

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو