فهرست بستن

نت پیانو من زنده میمونم گلوریا گینور

نت پیانو من زنده میمونم بیلی ایلیش

خواننده/آهنگساز: گلوریا گینور Gloria Gaynor

من زنده میمونم I Will Survive

متن آهنگ من زنده میمونم گلوریا گینور

At first, I was afraid, I was petrified
اولش من ترسیده بودم، وحشت زده بودم
Kept thinking, I could never live without you by my side
مُدام فکر میکردم، من نمیتونم بدون تو در کنارم زندگی کنم
But then I spent so many nights thinking, how you did me wrong
اما بعدا شب های زیادی رو با این فکر گذروندم، چطوری منو دور زدی؟
And I grew strong and I learned how to get along
و من قوی شدم و یاد گرفتم چطوری باید کنار بیام
And so you’re back from outer space
و حالا تو از ناکجا برگشتی
I just walked in to find you here with that sad look upon your face
داخل شدم و تو رو با اینجا با اون قیافه درهم و غمگینت دیدم
I should have changed that stupid lock
باید اون قفل لعنی در روعوض میکردم
I should have made you leave your key
باید مجبورت میکردم کلیدت رو پس بدی
If I’d known for just one second you’d be back to bother me
اگه یه لحظه به ذهنم میرسید که برمیگردی تا منو آزار بدی
Go on now, go, walk out the door, just turn around now
حالا برو دیگه، برو، از در برو بیرون، همین الان برگرد
Cause you’re not welcome anymore
چون دیگه جات اینجا نیست
Weren’t you the one, who tried to hurt me with goodbye
مگه تو همون نیستی که تلاش میکرد منو آزار بده با خداحافظی
Did you think I’d crumble? Did you think I’d lay down and die
فکر کردی من خرد میشم؟ فکر کردی من میافتم و میمیرم؟
Oh, no, not I, I will survive
نه، این بار نه، من زنده میمونم
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive
تا زمانی که بدونم چطوری عاشق بشم، مطمئنم که زنده میمونم
I’ve got all my life to live, I’ve got all my love to give
هنوز خیلی جوونم، هنوز عشقی دارم که بتونم ببخشم
And I’ll survive, I will survive, hey, hey
و من زنده میمونم، من زنده میمونم
It took all the strength I had not to fall apart
تمام قدرتی که داشتم رو گرفت تا به زمین نخورم
Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart
خیلی سخت تلاش کردم تا تکه های قلب شکسته ام رو ترمیم کنم
And I spent, oh, so many nights just feeling sorry for myself
و خیلی شب ها رو پشت سر گذاشتم با احساس تاسف عمیق برای خودم
I used to cry but now I hold my head up high
به گریه عادت کرده بودم اما الان سرم رو بالا میگیرم
And you see me, somebody new
و تو منو میبینی که یک انسان جدیدم
I’m not that chained up little person still in love with you
من دیگه اون آدم اسیر کوچکی که عاشق تو بود نیستم
And so you felt like dropping in and just expect me to be free
حالا تو یهو اومدی و انتظار داری من برای تو آزاد باشم
But now I’m saving all my loving for someone who’s loving me
اما حالا من تمام عشقم رو برای کسی نگه میدارم که عاشقم باشه

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو