فهرست بستن

نت پیانو نیرنگ معین

نت پیانو نیرنگ معین

خواننده معین

نیرنگ

متن آهنگ نیرنگ معین

 به من اونكه بدی آموخت تو بودی

من و آتیش زد و خود سوخت تو بودی

اونكه با تیغ به زهر آلوده عشق دل و دیدم و بهم دوخت تو بودی

اونكه با شعبده بازی به نیرنگ لب فریاد من و دوخت تو بودی

آخر این قصه ما از خود ما از ابتدا پیدا بود نیرنگ بود رویا بود

دشمن ما از خود ما هر لحظه بین ما بود از ما بود با ما بود

تو من و به بازی تلخی كشوندی

كه ندونسته به انتها رسوندی

من به خواب تو تو جادو شده خواب

دشمن ما رو سر سفره نشوندی

اونكه دل به قصه ها باخت توبودی

خونمون را روی آب ساخت توبودی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو