فهرست بستن

نت پیانو هر کی با تو باشه پیر نمیشه عارف

نت پیانو هر کی با تو باشه پیر نمیشه عارف

خواننده عارف

لباتو غنچه نکن غنچه خجالت میکشه  هر کی با تو باشه پیر نمیشه

متن آهنگ هر کی با تو باشه پیر نمیشه عارف

 لباتو غنچه نکن غنچه خجالت می کشه
حیفه اون غنچۀ لب وا نشده بسته بشه
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه
وقتی که شونه به زلفت میکشن میشه از شوق تو لرزون دل من
کی می خواد شونه به زلفت بکشه نکنه بند دلم پاره بشه
اون دو تا چشم سیات واخ که چه شیطون و بلاست
اگه من عاشق شدم کار تو نیست کار خداست
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه
سفره ی عقد تو آیینه و شعمدون نمی خواد
تو خودت مثل گلی گلهای الوون نمی خواد
از من اون چشم سیات رازی رو پنهون می کنه
می دونم عشق تو آخر من و مجنون می کنه
قد تو هیکل تو خوشکل همتا نداره
سرو شیراز که میگن این قد و بالا نداره
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه
هر کسی با تو باشه پیر نمیشه آدم ازدیدن تو سیر نمیشه

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو