فهرست بستن

نت پیانو ون د پارتیز اور گوستاوو بیلی ایلیش

نت پیانو ون د پارتیز اور بیلی ایلیش

خواننده/آهنگساز: بیلی ایلیش Billie Eilish

بیلی ایلیش When The Party’s Over

متن آهنگ ون د پارتیز اور بیلی ایلیش

Don’t you know I’m no good for you
متوجه نیستی برایت خوب نیستم؟
I’ve learned to lose you, can’t afford to
من یاد گرفتم که ببازمت تو نمیتونی کاری بکنی
Tore my shirt to stop you bleeding
لباسم رو پاره کردم تا خونریزیتو بند بیارم
But nothin’ ever stops you leaving
اما هیچ چیز تا به حال از رفتن منصرفت نکرده
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت به خونه میام ساکته و من با خودمم (تنهام)
I could lie, say I like it like that, like it like that
من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجوری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم
I could lie, say I like it like that, like it like that
من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجوری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم
Don’t you know too much already
تا الانشم بیش از اندازه نمیدونی؟
I’ll only hurt you if you let me
من بهت صدمه میزنم اگه خودت بزاری.
Call me friend but keep me closer (Call me back)
به من بگو دوست اما نزدیکتر نگهم دار
And I’ll call you when the party’s over
و من بهت زنگ میزنم، وقتی پارتی تموم شد
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت به خونه میام ساکته و من با خودمم (تنهام)
And I could lie, say I like it like that, like it like that
و من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجوری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم
Yeah I could lie, say I like it like that, like it like that
آره من میتونستم دروغ بگم، بگم من اینجکری دوستش دارم، اینجوری دوسش دارم
But nothing is better sometimes
ولی بعضی وقت ها هیچ چیز بهتر نیست
Once we’ve both said our goodbyes
یکبار ما خداحافظی هامون رو گفتیم
Let’s just let it go
بیا فقط ولش کنیم بره
Let me let you go
بزار رهات کنم
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت به خونه میام ساکته و من با خودمم (تنهام)
I could lie, and say I like it like that, like it like that
میتونم دروغ بگویم و بگویم این را مثل اون دوست دارم
I could lie, and say I like it like that, like it like that
میتونم دروغ بگویم و بگویم این را مثل اون دوست دارم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو