فهرست بستن

نت پیانو کبوتر لیلا فروهر

نت پیانو کبوتر لیلا فروهر

خواننده/آهنگساز: لیلا فروهر

کبوتر

متن آهنگ کبوتر لیلا فروهر

تو کاری کردی که کافر نکرده
به هر کس گفتمش باور نکرده
تو همچین کفتر عشق و پروندی
که تو هیچ آسمونی بر نگرده
تو کاری کردیکه دشمن نمی کرد
که دشمن سهله اهریمن نمی کرد
من اونقدربا وفا بودم که جزتو
کسی ظلمی چنین با من نمی کرد
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
هزار دفعه شمردم با هر کدومش مردم
نیومدی تو آخر تو رو به خدا سپردم
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
تو کاری کردی که کافر نکرده
به هر کس گفتمش باور نکرده
تو همچین کفتر عشقو پروندی
که تو هیچ آسمونی بر نگرده
تو کاری کردی که دشمن نمی کرد
که دشمن سهله اهریمن نمی کرد
من اونقدربا وفابودم که جزتو
کسی ظلمی چنین با من نمی کرد
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
هزار دفعه شمردم با هر کدومش مردم
نیومدی تو آخر تو رو به خدا سپردم
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
چوبه دارو بستی پای دارما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو