فهرست بستن

نت پیانو کی صدا کرد منو مرجان

نت پیانو کی صدا کرد منو مرجان

خواننده مرجان

کی صدا کرد منو

متن آهنگ کی صدا کرد منو مرجان

 کی صدا کرد منو 
کی صدا کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی با آواز خوش عشق
صدا کرد منو
کی صدا کرد
مثل شبنم با تن گل
آشنا کرد منو
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو
کی از اون زندون صد ساله رها کرد منو
کی رها کرد
کی رها کرد
کی صدا کرد
کی صدا کرد
کیه اون که مثل بارون با تن باغچه رفیقه
واسه تنهایی عاشق مثل شب
گریه شفیقه
کیه اون که توی سینه اش
نفس بهار رو داره
تو کلام مهربونش
لطف قصه ها رو داره
کیه اون که می تونه طلوع آفتاب باشه
واسه انگشتر عشق
نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی با آواز خوش عشق
صدا کرد منو
کی صدا کرد
مثل شبنم با تن گل
آشنا کرد منو
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو
کی از اون زندون صد ساله رها کرد منو
کی رها کرد
کی رها کرد
کی صدا کرد
کی صدا کرد
کیه اون که مثل بارون با تن باغچه رفیقه
واسه تنهایی عاشق مثل شب
گریه شفیقه
کیه اون که توی سینه اش
نفس بهار رو داره
تو کلام مهربونش
لطف قصه ها رو داره
کیه اون که می تونه طلوع آفتاب باشه
واسه انگشتر عشق
نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو