فهرست بستن

نت پیانو گلی جان سیاوش قمیشی

نت پیانو گلی جان سیاوش قمیشی

خواننده سیاوش قمیشی

گلی جان

متن آهنگ گلی جان سیاوش قمیشی

 در چشم تو خواندم گلی جان
افسانه های آشنا گلی جان
خوردم فریب چِشم تو گلی جان
آفرین گلی جان،آی گلی جان
لعل هوس بارت،گلی جان
در جام جان ریزد هوس،گلی جان
گفتی نخواهم جز تو کس،گلی جان
بل هوس گلی جان
آی گلی جان
یاد از آن شبها
وا آن شب که تنها
آشفته حال و رسوا
در ساحل دریا،آی گلی جان
مویت آشفتهــ ،رازِ دل خُفته
در آن چشم سیاهت
پنهان شد گناهت آی گلی جان
در آن چشم سیاهت
پنهان شد گناهت آی گلی جان
در چشمِ تو خواندم گُلی جان
افسانه هایِ آشنا گُلی جان
خوردم فریبِ چِشم تو گلی جان
آفرین گلی جان،آی گلی جان
لعلِ هوس بارت،گلی جان
در جام جان ریزد هوس،گلی جان
گفتی نخواهم جز تو کس،گلی جان
بُل هوس گلی جان

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو