فهرست بستن

نت پیانو گمشده مرجان

نت پیانو گمشده مرجان

خواننده مرجان

گمشده

متن آهنگ گمشده مرجان

 اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا
گم شد

اسم تو رو
رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی سبز
درختا نوشت

یه روز که بارون میومد
بهش گفت
یه روز دیگه
رو موج دریا نوشت

دریا
با موجاش اون رواز خودش روند
مرغ هوا
گم شد و
اون رو گریوند

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا
گم شد

باد اومد و
تو جنگلها
قدم زد
اسم تو رو
از همه جا
قلم زد

ببین
جدایی
چه به روزش آورد

چه سرنوشتی
که براش
رقم زد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

اسم تو رو
رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی
سبز درختا نوشت

یه روز که بارون میومد
بهش گفت
یه روز دیگه
رو موج دریا نوشت

دریا با موجاش
اون رو از خودش روند
مرغ هوا
گم شد و اون رو گریوند

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حسارا گم شد

باد اومد و تو جنگلها قدم زد
اسم تو رو از همه جا قلم زد
ببین جدایی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو