فهرست بستن

نت پیانو A Thousand Years کریستینا پری

نت پیانو A Thousand Years کریستینا پری

خواننده/آهنگساز: کریستینا پری

A Thousand Years

متن آهنگ A Thousand Years کریستینا پری

Heart beats fast
قلب تند می تپه
Colors and promises
قول هامون رنگ میگیره
How to be brave
چه طور باید شجاع باشم
How can I love when I’m afraid to fall
چه طور میتونم عشق بورزم وقتی از سقوط واهمه دارم
But watching you stand alone
اما تماشات میکنم درحالی که تنها وایسادی
All of my doubt suddenly goes away somehow
همه ی شک و تردید هام ناگهان به نحوی میرن کنار
One step closer
یک قدم نزدیک تر
I have died every day Waiting for you
من هر روز در انتظار تو مردم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a thousand years
من عشقتو برای هرازان سال داشتم
I’ll love you for a thousand more
هزاران سال دیگه هم عاشقت خواهم ماند
Time stands still
زمان هنوز ثابت وایساده
Beauty in all she is
زیبایی در هر چی اون هست
I will be brave
من شجاع خواهم بود
I will not let anything take away
من اجازه نمیدم هیچی از من دور کنه
I’ll love you for a thousand moooore
هزاران سال دیگه هم عاشقت خواهم ماند
What’s standing in front of me
چیزی رو که که رو به روم ایستاده
Every breath
هر نفس
Every hour has come to this
هر ساعتی که با این روبرو میشم
One step closer
منو یک قدم نزدیک تر میکنه
I have died every day Waiting for you
من هر روز در انتظار تو مردم
 
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a thousand years
من عشقتو برای هرازان سال داشتم
I’ll love you for a thousand more
هزاران سال دیگه هم عاشقت خواهم ماند
All along
در تمام این مدت
I believed
باور داشتم
I would find you
که پیدات میکنم
Time has brought Your heart to me
زمان قلبت رو برای من اورده
I have loved you for a thousand years
من عشقتو برای هرازان سال داشتم
I’ll love you for a thousand moooore
هزاران سال دیگه هم عاشقت خواهم ماند
One step closer
یک قدم نزدیک تر
One step closer
یک قدم نزدیک تر
I have died every day Waiting for you
من هر روز در انتظار تو مردم
Darlin’ don’t be afraid
عزیزم نترس
I have loved you for a thousand years
من عشقتو برای هرازان سال داشتم
I’ll love you for a thousand more
هزاران سال دیگه هم عاشقت خواهم ماند
All along
در تمام این مدت
I believed
باور داشتم
I would find you
که پیدات میکنم
Time has brought Your heart to me
زمان قلبت رو برای من اورده
I have loved you for a thousand years
من عشقتو برای هرازان سال داشتم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو