فهرست بستن

نت پیانو Bedel مصطفی ججلی

نت پیانو Bedel مصطفی ججلی

خواننده/آهنگساز: مصطفی ججلی

Bedel

متن آهنگ Bedel مصطفی ججلی

Düştüm, etmiyorsun yardım da
افتادم (زمین خوردم)، کمکی هم نمی کنی
Sanki hep sen vardın da
انگار که فقط تو بودی (کسی که باید بلندم می کرد)
Tüm acılarım gizli
همه ی دردهام پنهانیه
Her tebessümümün ardında
به دنبال هر لبخندم
Kül oldum yandım da
سوختم خاکستر شدم
Gül oldum soldum da
گل شدم، پژمرده شدم
İnfazın, yargın da senin olsun
اجرای حکم و عدالتت هم برای خودت باشه
Kal kırma
نشکنش (دلم رو)
Demir attığım tek limanımsın
لنگر انداختم، تنها اسکله ی من هستی
Uçuruma son bi’ adımsın
آخرین قدم به پرتگاه هستی
Kalmayacak dedim
با خودم گفتم که نمی مونه
Rabbim yalvarırım yanıltsın
از پروردگارم التماس میکنم کاری کنه که این اتفاق نیوفته
Yine yangınlar yine ben
باز آتش ها… باز من…
Yine kalsan bul bi’ neden
باز هم اگر خواستی بمانی، دلیلی پیدا کن
Yine sarsan kollarına
تا بازم من رو به آغوشت بگیری
Başkasını dilemem
کس دیگه ای رو آرزو نمیکنم
Yine duysan söylemeden
اگر بازم قبل از گفتن بشنوی
Bi’ düşün, bir sen bi’ de ben
تصور کن، من و تو…
Yarına kalma yanıma kal
برای فردا نمون، پیش من بمون
Ben öderim bi’ bedel
من یه بهایی رو براش می پردازم
Düştüm, etmiyorsun yardım da
افتادم (زمین خوردم)، کمکی هم نمی کنی
Sanki hep sen vardın da
انگار که فقط تو بودی (کسی که باید بلندم می کرد)
Tüm acılarım gizli
همه ی دردهام پنهانیه
Her tebessümümün ardında
به دنبال هر لبخندم
Kül oldum yandım da
سوختم خاکستر شدم
Gül oldum soldum da
گل شدم، پژمرده شدم
İnfazın, yargın da senin olsun
اجرای حکم و عدالتت هم برای خودت باشه
Kal kırma
نشکنش (دلم رو)
Demir attığım tek limanımsın
لنگر انداختم، تنها اسکله ی من هستی
Uçuruma son bi’ adımsın
آخرین قدم به پرتگاه هستی
Kalmayacak dedim
با خودم گفتم که نمی مونه
Rabbim yalvarırım yanıltsın
از پروردگارم التماس میکنم کاری کنه که این اتفاق نیوفته
Yine yangınlar yine ben
باز آتش ها… باز من…
Yine kalsan bul bi’ neden
باز هم اگر خواستی بمانی، دلیلی پیدا کن
Yine sarsan kollarına
تا بازم من رو به آغوشت بگیری
Başkasını dilemem
کس دیگه ای رو آرزو نمیکنم
Yine duysan söylemeden
اگر بازم قبل از گفتن بشنوی
Bi’ düşün, bir sen bi’ de ben
تصور کن، من و تو…
Yarına kalma yanıma kal
برای فردا نمون، پیش من بمون
Ben öderim bi’ bedel
من یه بهایی رو براش می پردازم
Yine yangınlar yine ben
باز آتش ها… باز من…
Yine kalsan bul bi’ neden
باز هم اگر خواستی بمانی، دلیلی پیدا کن
Yine sarsan kollarına
تا بازم من رو به آغوشت بگیری
Başkasını dilemem
کس دیگه ای رو آرزو نمیکنم
Yine duysan söylemeden
اگر بازم قبل از گفتن بشنوی
Bi’ düşün, bir sen bi’ de ben
تصور کن، من و تو…
Yarına kalma yanıma kal
برای فردا نمون، پیش من بمون
Ben öderim bi’ bedel
من یه بهایی رو براش می پردازم
Yine yangınlar yine ben
باز آتش ها… باز من…
Yine kalsan bul bi’ neden
باز هم اگر خواستی بمانی، دلیلی پیدا کن
Yine sarsan kollarına
تا بازم من رو به آغوشت بگیری
Başkasını dilemem
کس دیگه ای رو آرزو نمیکنم
Yine duysan söylemeden
اگر بازم قبل از گفتن بشنوی
Bi’ düşün, bir sen bi’ de ben
تصور کن، من و تو…
Yarına kalma yanıma kal
برای فردا نمون، پیش من بمون
Ben öderim bi’ bedel
من یه بهایی رو براش می پردازم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو