فهرست بستن

نت پیانو Believer ایمیجین دراگون

نت پیانو Believer ایمیجین دراگون

خواننده/آهنگساز: ایمیجین دراگون

Believer

متن آهنگ Believer ایمیجین دراگون

First things first
از اول از همه
I’mma say all the words inside my head
می خوام هرچی تو سرم هست رو بگم
I’m fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh
من دیگه بریدم، از این وضعیت خستم
The way that things have been, oh-ooh
از این وضعی که بوده
Second thing second
بعد از اون
Don’t you tell me what you think that I can be
بهم نگو که فکر میکنی چی می تونم باشم
I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh-ooh
خودم زندگیم رو هدایت می کنم
The master of my sea, oh-ooh
هدایت زندگیم با خودمه
I was broken from a young age
از نوجوونی خرد شدم
Taking my soul into the masses
روحمو تیکه تیکه می کنه
Write down my poems for the few
داستانمو به همه نمیگم
That looked at me Took to me, shook to me, feeling me
اون بهم نگاه کرد، زل زد، حسم کرد
Singing from heart ache from the pain
دارم از قلبم می خونم از درد
Take up my message from the veins
پیامم را از رگ هایم بیرون بکشم
Speaking my lesson from the brain
منظورمو از مغز
Seeing the beauty through the…
دارم زیبایی رو می بینم با…
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو، منو مومن کردی
Pain!
درد
You break me down, you build me up, believer, believer
منو شکستی، منو ساختی، مومن، مومن
Pain!
درد
I let the bullets fly, oh let them rain
می ذارم گلوله ها پرواز کنن، و مثل بارون ببارن
My luck, my love, my God, they came from…
شانسم، عشقم، خدام، اونا میان از
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو، منو مومن کردی
Third things third
سوم اینکه
Send a prayer to the ones up above
دعایی برای آن کسی که بالاست بفرست
All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh
همه نفرتی که شنیدی تبدیل شد به روح به کبوتر
Your spirit up above, oh-ooh
روحت بالاست
I was choking in the crowd
میون جمعیت داشتم خفه می شدم
Living my brain up in the cloud
مغزمو گذاشتم بالای ابرا
Falling like ashes to the ground
مثل خاکستر داره به زمین سقوط می کنه
Hoping my feelings, they would drown
امیدوارم احساساتم غرق بشن
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما نشدن، همیشه زنده موندن، فروکش کردن و دوباره جریان یافتن
Inhibited, limited
مهار شده، محدود شده
Till it broke up and it rained down
تا زمانی که بشکنه و بباره پایین
It rained down, like…
بارید، مثل
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو، مومن، مومن کردی
Pain!
درد
You break me down, you built me up, believer, believer
منو شکستی، ساختی، مومنم کردی
Pain!
درد
I let the bullets fly, oh let them rain
می ذارم گلوله ها پرواز کنن، ببارن
My luck, my love, my God, they came from…
شانسم، عشقم، خدام، اونا میان از
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو، مومن، مومن کردی
Last things last
در آخر
By the grace of the fire and the flames
به لطف آتش و شعله هاش
You’re the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh
با آینده روبرو میشی، خون تو رگ هام
The blood in my veins, oh-ooh
خون تو رگ هام
But they never did, ever lived, ebbing and flowing
اما نشدن، همیشه زنده بودن، فروکش کردن و دوباره جریان یافتن
Inhibited, limited
مهار شدن، محدود شدن
Till it broke up and it rained down
تا زمانی که بشکنه و بباره پایین
It rained down, like…
می باره، مثل
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو مومن کردی، مومن
Pain!
درد
You break me down, you built me up, believer, believer
منو میشکنی، می سازی، مومن، مومن
Pain!
درد
I let the bullets fly, oh let them rain
می ذارم گلوله ها پرواز کنن، می ذارم ببارن
My luck, my love, my God, they came from…
شانسم، عشقم، خدام، میان از
Pain!
درد
You made me a, you made me a believer, believer
تو منو، مومن کردی، مومن

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو