فهرست بستن

نت پیانو Heaven will know مدرن تاکینگ

نت پیانو Heaven will know مدرن تاکینگ

خواننده/آهنگساز: مدرن تاکینگ Modern Talking

Heaven will know

 

متن آهنگ Heaven will know مدرن تاکینگ

When I’m down, feeling blue
اشعار معنی: وقتی من پایین، آبی احساس
I close my eyes, oh just to be with you
اشعار معنی: من چشمان من آه فقط با شما نزدیک به
I’m a dreamer and you know
اشعار معنی: من یک ادم خیال باف و شما می دانید
You’re my woman and I’ll never go
اشعار معنی: من زن تو و من هرگز بروید
God put an angel here on earth
اشعار معنی: خدا یک فرشته بر روی زمین قرار دهید
Who gave me more than all I’m worth
اشعار معنی: که من بیش از همه من ارزش داد؟
You’re my angel in the night
اشعار معنی: شما فرشته من در شب
In the darkness you’re the light
اشعار معنی: در تاریکی شما نور

Heaven will know, oh heaven will know
اشعار معنی: آسمان می دانید، آه آسمان خواهند کرد
My love will grow baby
اشعار معنی: عشق من بچه رشد می کنند
Heaven will know
اشعار معنی: آسمان را می دانید
That I need you so
اشعار معنی: که بهت خیلی نیاز دارم
I can’t say, goodbye lady
اشعار معنی: نمی گویم، بانوی خداحافظی

Heaven will know
اشعار معنی: آسمان را می دانید
That I’ll never let go
اشعار معنی: که من هرگز اجازه دهید بروید
And I’m stay until my heart stand still
اشعار معنی: و من اقامت تا موضع قلب من هنوز هم
No matter what baby
اشعار معنی: مهم نیست که چه بچه
Feel what you want
اشعار معنی: احساس می کنید آنچه شما می خواهید
Heaven sent me an angel
اشعار معنی: آسمان به من خبر فرشته
Heaven sent me a star
اشعار معنی: آسمان به من خبر یک ستاره

And it’s more, than a passing phase
اشعار معنی: و بیش از یک مرحله گذرا؟
And it’s more, than a good night’s day’s
اشعار معنی: و بیش از یک شب خوب روز
And it’s more, than you’ll ever know
اشعار معنی: و بیشتر از همیشه می دانید
And you’ll never be alone
اشعار معنی: و شما هرگز به تنهایی

 

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو