فهرست بستن

نت پیانو How To Save A Life The Fray

نت پیانو How To Save A Life The Fray

خواننده/آهنگساز: The Fray

How To Save A Life

متن آهنگ How To Save A Life The Fray

اول بهش میگی   باید با هم حرف بزنیم
بهت محل نمیده و میره , بعد تو میگی   بشین فقط میخوام چند کلمه باهات حرف بزنم
خیلی با احترام بهت لبخند میزنه
تو هم فروتنانه بهش زل میزنی
یه چیزی مثل یه پنجره سمت راستته
همونطور که اون به سمت چپ میره تو هم سمت راست میمونی
بین تو و اون فقط یه خط هست , خط ترس و شرم
با خودت فکر میکنی که اصلا چرا اومدی
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
بذار بدونه که خوب میدونی
که تا الان اشتباه میکردی
سعی کن یه کاری کنی که باورت کنه حالا
بدون این که کارشو (اعتیادشو) تایید کنی
یه لیست از چیزایی که نباید بهش بگی بنویس
چیزایی که تا حالا همش بهش میگفتی
از خدا بخواه که به حرفات گوش بده
از خدا بخواه که به حرفات گوش بده
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
همون موقع که صداشو بالا میبره
تو صداتو بیار پایین و یه شانس دیگه بهش بده
تا اون جایی که میتونی تحملش کن
یا سعی کن موضوع رو عوض کنی
اون یکی از این دو کار رو انجام میده
یا همه حرفاتو قبول میکنه
یا بهت میگه که دیگه اون آدم قدیم نیست
با خودت فکر میکنی که اصلا چرا اومدی
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
چطور میشه یه زندگیرو نجات داد
چطور میشه یه زندگیرو نجات داد
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
کجا رو اشتباه رفتم که رفیقم رو از دست دادم
یه جای تلخ
همه ی شبا بالای سرت بیدار میموندم
ولی یاد نگرفتم چطور میشه یه زندگی رو نجات داد
متن انگلیسی
Step one, you say, “We need to talk.”
He walks, you say, “Sit down. It’s just a talk.”
He smiles politely back at you
You stare politely right on through
Some sort of window to your right
As he goes left and you stay right
Between the lines of fear and blame
You begin to wonder why you came
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life
Let him know that you know best
‘Cause after all you do no best
Try to slip past his defence
Without granting innocence
Lay down a list of what is wrong
The things you’ve told him all along
Pray to God, he hears you
And I pray to God, he hears you
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life
As he begins to raise his voice
You lower yours and grant him one last choice
Drive until you lose the road
Or break with the ones you’ve followed
He will do one of two things
He will admit to everything
Or he’ll say he’s just not the same
You begin to wonder why you came
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life
How to save a life
How to save a life
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life
Where did I go wrong? I lost a friend
Somewhere along in the bitterness
And I would have stayed up with you all night
Had I known how to save a life

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو