فهرست بستن

نت پیانو Imagine جان لنون

نت پیانو Imagine جان لنون

خواننده/آهنگساز: جان لنون John Lennon

Imagine

متن آهنگ Imagine جان لنون

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today… Aha-ah…
تصور کن بهشتی در کار نیست
و جهنمی زیر پاهایمان نیست
تصور کن فقط آسمان بالای سرمان است
آسان است اگر تلاش کنی
تصور کن همه انسان ها فقط برای امروز زندگی می کنند
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace…
تصور کن هیچ کشوری (مرز جدا کننده ای) وجود ندارد
کار سختی نیست
تصور کن چیزی نیست که بکشی یا برایش کشته شوی
و مذهبی هم در کار نیست
تصور کن همه انسان ها
در صلح و آرامش زندگی می کنند
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one
شاید بگویی من خیالبافم
اما تنها من نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا قطعه ای واحد شود
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world…
تصور کن هیچ مالکیتی در کار نباشد
نمی دانم که می توانی یا نه
تصور کن نیازی به طمع و گرسنگی نباشد
پیوند برادری میان همه
تصور کن همه انسان ها
دنیا را با هم شریک شوند
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one
شاید بگویی من خیالبافم
اما تنها من نیستم
امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی
و دنیا قطعه ای واحد شود

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو