فهرست بستن

نت پیانو la Seine ونسا پاردیس

نت پیانو la Seine ونسا پاردیس

خواننده/آهنگساز: ونسا پاردیس Vanessa Paradis

la Seine

متن آهنگ la Seine ونسا پاردیس

او از رختخواب خارج می شود
Elle sort de son lit
پس ازش مطمئن باش
Tellement sur d’elle
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
خیلی خوشگل منو مبهوت کرد
Tellement jolie elle m’ensorcelle
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
ماه خارج از دسترس است
Extralucide la lune est sur
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
شما مست نیستید
Tu n’es pas saoul
پاریس در زیر است
Paris est sous
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
من نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم چرا
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
ما همدیگر را دوست داریم مثل آن ، سین و من
On s’aime comme ça, la seine et moi
من نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم چرا
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi
لوکسل اضافی هنگام روشن شدن
Extra lucille quand tu es sur
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
وقتی فرشته روشن است غریب است
Extravagante quand l’ange est sur
Seine، Seine، The Seine
La seine, la seine, la seine
من نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم چرا
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
ما همدیگر را دوست داریم مثل آن ، سین و من
On s’aime comme ça, la seine et moi
من نمی دانم ، نمی دانم ، نمی دانم چرا
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi
در Pont des Arts
Sur le Pont des Arts
قلبم می پیچد
Mon cœur vacille
بین دو آب
Entre deux eaux
هوا خیلی خوب است
L’air est si bon
این هوای خالص
Cet air si pur
نفس می کشم
Je le respire
بازتاب های فرومایه ما
Nos reflets perchés
روی این پل
Sur ce pont
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi
ما همدیگر را دوست داریم و آن هم سین و من
On s’aime comme ça la seine et moi

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو