فهرست بستن

نت پیانو let me down slowly الک بنجامین

نت پیانو let me down slowly الک بنجامین

خواننده/آهنگساز: الک بنجامین

let me down slowly

متن آهنگ let me down slowly الک بنجامین

This night is cold in the kingdom
امشب قلمرو پادشاهی من در سردی فرو رفته
I can feel you fade away
می تونم احساس کنم که در حال محو شدن هستی
From the kitchen to the bathroom sink and
از آشپزخانه تا سینک حمام
Your steps keep me awake
قدم های تو مرا بیدار نگه میدارد
Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
من را از خودت محروم نکن، من را از خودت دور نکن، در این جا رهایم کن تا تلف شوم
I once was a man with dignity and grace
من زمانی انسان شریف و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم
So please, please
پس لطفاً، لطفاً…
Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
Let me down, down
ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتتIf you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
 
Cold skin, drag my feet on the tile
تنم(پوست) سرد میشد، پاهام روی کاشی کشیده میشد
As I’m walking down the corridor
وقتی که در راهرو قدم میزدم
And I know we haven’t talked in a while
و میدانم مدت مدیدی است که با هم صحبتی نکردیم
So I’m looking for an open door
و من منتظرم تا دری باز شود(اوضاع بهتر شود)
Don’t cut me down, throw me out, leave me here to waste
من را از خودت محروم نکن، من را از خودت دور نکن، در این جا رهایم کن تا تلف شوم
I once was a man with dignity and grace
من زمانی انسان شریف و خوبی بودم
Now I’m slipping through the cracks of your cold embrace
اکنون در آغوش سرد تو پناه میگیرم
So please, please
پس لطفاً، لطفاً…
Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
Let me down, down
ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
And I can’t stop myself from falling down
و من نمی توانم خودم را از این سقوط رها کنم (تکرار ۴ بار)
Could you find a way to let me down slowly?
می توانی راهی پیدا کنی که به آرامی آرامشم را از بین ببری؟
A little sympathy, I hope you can show me
امیدوارم مقدار کمی همدردی از خودت به من نشان بدهی
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
Let me down, down
ناامید شدم ،ناامیدم از حمایتت
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود
If you wanna go then I’ll be so lonely
اگه قرار باشه بری من خیلی تنها خواهم شد
If you’re leaving baby let me down slowly
اگه قرار باشه ترکم کنی عزیزم کم کم آرامشم از بین میرود

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو