فهرست بستن

نت پیانو Let Me Love You جاستین بیبر

نت پیانو Let Me Love You جاستین بیبر

خواننده/آهنگساز: جاستین بیبر DJ Snake ft Justin Bieber

Let Me Love You

متن آهنگ Let Me Love You جاستین بیبر

[نظم اول: Justin Bieber]
I used to believe
عادت داشتم فکر کنم
We were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful
که داریم روی لبه ی یک چیز زیبا میسوزیم
Somethin’ beautiful
یک چیز زیبا
Sellin’ a dream
رویا تعریف کنیم
Smoke and mirrors keep us waitin’ on a miracle
دود و آینه ما را برای معجزه نگه میداشت
On a miracle
برای معجزه (معنی کلی طی کردن مسیر عشقه )
[پیش دوره: Justin Bieber]
Say, go through the darkest of days
میگفتم به تاریک ترین جای شب برو
Heaven’s a heartbreak away
آسمون مثل دلشکستگی دوره ( از شکست عشقی دور هستیم)
Never let you go, never let me down
هیچ وقت نمیزارم بری ، هیچ وقت ناامیدم نکن
Oh, it’s been a hell of a ride
سواری مثل جهنم بود
( احتمالا اشاره به نداشتن تحمل رانندگی کنار معشوق )
Driving the edge of a knife
رانندگی بر روی لبه ی تیغ (شدت سختی )
Never let you go, never let me down
هیچ وقت ولت نمیکنم ، هیچوقت نا امیدم نکن
[دوره: Justin Bieber]
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو ، نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم (اشاره به جریان عاشقی )
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Oh baby, baby
عزیزم
[شکست میانی: DJ Snake]
[نظم دوم: Justin Bieber]
Don’t fall asleep
نخواب
At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us
توو ماشین ، ما ملیون ها مایل از خودمون (خونمون) دور شدیم
Miles ahead of us
مایل ها دور شدیم
All that we need
چیزی که نیاز داریم اینه که
Is a rude awakening to know we’re good enough
در حال رانندگی بیدار بمونیم تا بدونیم به اندازه کافی خوبیم
( به کاری که انجام دادیم افتخار کنیم )
Know we’re good enough
بدونیم که به اندازه کافی خوبیم
[پیش دوره: Justin Bieber]
Say, go through the darkest of days
میگفتم به تاریک ترین جای شب برو
Heaven’s a heartbreak away
آسمون مثل دلشکستگی دوره ( از شکست عشقی دور هستیم)
Never let you go, never let me down
هیچ وقت نمیزارم بری ، هیچ وقت ناامیدم نکن
Oh, it’s been a hell of a ride
سواری مثل جهنم بود
( احتمالا اشاره به نداشتن تحمل رانندگی کنار معشوق )
Driving the edge of a knife
رانندگی بر روی لبه ی تیغ (شدت سختی )
Never let you go, never let me down
هیچ وقت ولت نمیکنم ، هیچوقت نا امیدم نکن
[دوره: Justin Bieber]
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو ، نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم (اشاره به جریان عاشقی )
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Oh baby, baby
عزیزم
[شکست میانی: DJ Snake]
[دوره: Justin Bieber]
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو ، نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم (اشاره به جریان عاشقی )
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Don’t you give up, nah-nah-nah
تسلیم نشو نه نه نه
I won’t give up, nah-nah-nah
تسلیم نمیشم ، نه نه نه
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Let me love you
بزار عاشقت باشم
Oh baby, baby
عزیزم

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو