فهرست بستن

نت پیانو Perfect اد شیرن

نت پیانو Perfect اد شیرن

خواننده/آهنگساز: اد شیرن

Perfect

متن آهنگ Perfect اد شیرن

I found a love for me
من یک عشق برای خودم پیدا کردم
Darling, just dive right in and follow my lead
عزیزم، فقط عمیق تر غرق شو و راهنمایی من را دنبال کن
Well, I found a girl, beautiful and sweet
خیلی خوب، من دختری رو پیدا کردم ، زیبا و شیرین
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
اوه، هرگز نفهمیدم تو کسی بودی که منتظر من باشه
‘Cause we were just kids when we fell in love
چونکه وقتی ما عاشق شدیم فقط بچه بودیم
Not knowing what it was
نمی دونستیم که این چیه
I will not give you up this time
من این زیمان دست از تو نمی کشم
But darling, your heart is all I own
اما عزیزم، قلبت چیزیه که من تصاحب کردم
And in your eyes, you’re holding mine
و در چشمانت تو قلب مرا نگه می داری
Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms
عزیزم، من در سیاهی تاریکی باتو می رقصم در حالی که تو را دارم
Barefoot on the grass, listening to our favourite song
پای برهنه روی علف ها ، به موزیک مورد علاقه مون گوش می دیم
When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath
وقتی که بهم گفتی به هم ریخته به نظر می رسم، من زیر لب چیزی رو زمزمه کردم
But you heard it, darling, you look perfect tonight
اما تو آنرا شنیدی، عزیزم، تو امشب عالی به نظر می رسی
Well I found a woman, stronger than anyone I know
خوب، من زنی پیدا کرده ام که از هر کسی قوی تر است
She shares my dreams, I hope that someday I’ll share her home
او رویاهای مرا با خود دارد امیدوارم روزی برسد که من با او همخانه شوم
I found a love, to carry more than just my secrets
عشقی پیدا کردم، برای اینکه رمز و راز بیشتری از خودم رو با خود ببرم
To carry love, to carry children of our own
برای حمل عشق و کودکانمان
We are still kids, but we’re so in love
ما هنوز بچه ایم، اما خیلی عاشق هم هستیم
Fighting against all odds
و با همه ای ناهمخوانی ها می جنگیم
I know we’ll be alright this time
می دونم که این زمان ما بسیار عالی خواهیم بود
Darling, just hold my hand
عزیزم، فقط دستان مرا بگیر
Be my girl, I’ll be your man
بانوی من باش، مردت خواهم بود
I see my future in your eyes
من آینده ام رو در چشمان تو می بینم
Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
من در سیاهی تاریکی باتو می رقصم در حالی که تو را دارم
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
پابرهنه روی علف ها ، به موزیک مورد علاقه مان گوش می سپاریم
When I saw you in that dress, looking so beautiful
وقتی تو را در آن لباس زیبا دیدم خیلی زیبا به نظر می رسیدی
I don’t deserve this, darling, you look perfect tonight
من لایق این نیستم، عزیزم، تو امشب ایده آل به نظر می رسی
Baby, I’m dancing in the dark, with you between my arms
عزیزم، من در سیاهی تاریکی باتو می رقصم در حالی که تو را دارم
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
پابرهنه روی علف ها ، به موزیک مورد علاقه مان گوش می سپاریم
I have faith in what I see
من به چیزی که می بینم باور دارم
Now I know I have met an angel in person
حالا می دانم که یک فرشته رو شخصا ملاقات کرده ام
And she looks perfect
و عالی به نظر می رسد
I don’t deserve this
من لایق این نیستم
You look perfect tonight
تو امشب عالی به نظر می رسی
متن و ترجمه و دانلود آهنگ perfect از Ed sheeran

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو