فهرست بستن

نت پیانو Ride 21 Pilots

نت پیانو Ride 21 Pilots

خواننده/آهنگساز: 21 Pilots

Ride

متن آهنگ Ride 21 Pilots

[Verse 1]
I just wanna stay in the sun where I find
من فقط میخوام تو آفتابى كه پیدا كردم بمونم
I know it’s hard sometimes
میدونم گاهى وقتا سخته
Pieces of peace in the sun’s peace of mind
تكه هایى از آرامش در تكه هاى آفتابى ذهن
I know it’s hard sometimes
میدونم گاهى وقتا سخته
Yeah I think about the end just way too much
آره من راجب پایان دادن راه زیاد فكر میكنم
But it’s fun to fantasize
ولى خیالبافى لذت بخشه
On my enemies I wouldn’t wish who I was
در برابر دشمنانم آرزو نخواهم كرد كه آدم قبلى بشم
But it’s fun to fantasize
ولى خیالبافى كردن جالبه
[Chorus]
Oh Oh Ohhh Oh Oh Ohhh I’m falling
آووو آآووو آووو من دارم سقوط میكنم
So I’m taking my time on my ride
پس وقتمو با سوارى كردن میگذرونم
Oh Oh Ohhh I’m falling
آوو آووو من دارم سقوط میكنم
So I’m taking my time on my ride
پس وقتمو با سوارى میگذرونم
Taking my time on my ride
وقتمو روى سوارى میگذرونم
[Verse 2]
“I’d die for you,” that’s easy to say
“من برات میمیرم ” گفتنش آسونه
We have a list of people that we would take
ما یه لیست از كسایى داریم كه حاضریم براشون بمیریم
A bullet for them, a bullet for you
یه گلوله براى اونا , یه گلوله براى تو
A bullet for everybody in this room
یه گلوله براى تمام افراد این اتاق
 
But I don’t seem to see many bullets coming through
ولى من تظاهر نمیكنم كه میبینم یه عالمه گلوله داره میاد
See many bullets coming through
(واقعا) میبینم یه عالمه گلوله داره میاد
Metaphorically I’m the man
مثلا من یه مَردم
But literally I don’t know what I’d do
اما در واقع نمیدونم باید چیكار كنم
“I’d live for you,” and that’s hard to do
“من برات زندگى میكنم” و این انجامش سخته
Even harder to say when you know it’s not true
حتى گفتنش سخت تره وقتى میدونى واقعیت نداره
Even harder to write when you know that tonight
حتى نوشتنش سخت تره وقتى میدونى امشب (این حرف نقض میشه)
There were people back home who tried talking to you
اینجاست كه مردمى كه تلاش كردن باهات صحبت كنن خسته میشن و برمیگردن خونه
But then you ignore them still
ولى تو بعدش ,هنوزم نادیده میگیرى
All these questions they’re for real
تمام اون سوالاتى كه اون ها جوابشو ازت میخوان
Like who would you live for? Who would you die for?
مٍثال اینكه “واسه كى زندگى میكنى؟” “واسه كى میمیرى؟”
And would you ever kill?
وبراى كى آدم میكشى ؟

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو