فهرست بستن

نت پیانو The Nights آویچی

نت پیانو The Nights آویچی

خواننده/آهنگساز: آویچی Avicii

The Nights

متن آهنگ The Nights آویچی

Hey, once upon a younger year
هی، اون روزای جوونی
When all our shadows disappeared
زمانی که همه سایه هامون ناپدید میشدن
The animals inside came out to play
حیونای درونمون نمود کردن
Hey, went face to face with all our fears
هی، میخوام با تمام ترسهامون رو به رو بشم 0
Learned our lessons through the tears
از اون اشکها پندها گرفتم
Made memories we knew would never fade
خاطراتی ساختیم که خودمونم میدونستیم هرگز محو نخواهند شد
One day my father—he told me,
یه روز پدرم به من گفت
“Son, don’t let it slip away.”
پسرم نذار از کفت بره 0
He took me in his arms, I heard him say,
وقتی درون آغوشش بودم اینو به من گفت، شنیدم که گفت
“When you get older
وقتی مسن تر میشی
Your wild heart will live for younger days
قلب وحشیت در روزهای جوونیت زندگی خواهد کرد
Think of me if ever you’re afraid.”
هر وقت ترسیدی به من فکر کن 0
He said, “One day you’ll leave this world behind
اون گفت: یه روز حسرت این دنیا رو میخوری
So live a life you will remember.”
پس جوری زندگی کن که یادت بمونه
My father told me when I was just a child
پدرم به من گفت وقتی که یه بچه بودم
These are the nights that never die
این شبها شبهایی هستن که هرگز نمیمیرن 0
My father told me
پدرم گفت
[Instrumental]
When thunder clouds start pouring down
وقتی که بارون طوفانی شروع به بارش کرد
Light a fire they can’t put out
چراغی روشن کن که نتونن خاموشش کنن
Carve your name into those shining stars
و اسمت رو بر روی اون ستاره های درخشان بنویس 0
He said, “Go venture far beyond these shores.
گفت: از این ساحل برو و دلتو به دریا زن
Don’t forsake this life of yours.
ول کن این زندگی نشو
I’ll guide you home no matter where you are.”
مهم نیست کجا باشی (چون) من تورو به خونه راهنمایی میکنم
One day my father—he told me,
یه روز پدرم به من گفت 0
“Son, don’t let it slip away.”
پسرم نذار از کفت بره
He took me in his arms, I heard him say,
وقتی درون آغوشش بودم اینو به من گفت، شنیدم که گفت
“When you get older
وقتی مسن تر میشی
Your wild heart will live for younger days
قلب وحشیت در روزهای جوونیت زندگی خواهد کرد 0
Think of me if ever you’re afraid.”
هر وقت ترسیدی به من فکر کن
He said, “One day you’ll leave this world behind
اون گفت: یه روز حسرت این دنیا رو میخوری
So live a life you will remember.”
پس جوری زندگی کن که یادت بمونه
My father told me when I was just a child
پدرم به من گفت وقتی که یه بچه بودم 0
These are the nights that never die
این شبها شبهایی هستن که هرگز نمیمیرن
My father told me
پدرم گفت
These are the nights that never die
این شبها شبهایی هستن که هرگز نمیمیرن
My father told me
پدرم گفت
Hey, hey0

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو