فهرست بستن

نت پیانو Those were the days مری هاپکین

نت پیانو Those were the days ونسا پاردیس

خواننده/آهنگساز: مری هاپکین mary hopkin

Those were the days

متن آهنگ Those were the days مری هاپکین

Once upon a time there was a tavern
روزی روزگاری می خانه ای بود
Where we used to raise a glass or two
جایی که یکی دو لیوان به سلامتی هم می‌نوشیدیم
Remember how we laughed away the hours
به یاد بیار که چه طور ساعت‌ها می‌خندیدیم
And dreamed of all the great things we would do
و درباره کارهای که قرار بود انجام بدیم رویاپردازی می‌کردیم
 
Those were the days my friend
یاد اون روزا بخیر , دوست من
We thought they’d never end
فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد
We’d sing and dance forever and a day
هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم
We’d live the life we’d choose
اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم
We’d fight and never lose
می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم
For we were young and sure to have our way
برای اینکه ما جوون بودیم و از راهی که انتخاب کرده بودیم مطمئن بودیم
La la la la la la la la la
 
Then the busy years went rushing by us
بعد آن هجوم سال‌های شلوغ گذشت
We lost our starry notions on the way
ما تصورات درخشانمان رو از دست دادیم
If by chance I’d see you in the tavern
اگر تصادفی تو رو در می خونه می‌دیدمت
We’d smile at one another and we’d say…
به همدیگه لبخند می‌زدیم و می‌گفتیم
Those were the days my friend
یاد اون روزا بخیر, دوست من
We thought they’d never end
فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد
We’d sing and dance forever and a day
هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم
We’d live the life we’d choose
اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم
We’d fight and never lose
می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم
Those were the days, oh yes, those were the days
یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر
La la la la la la la la la
 
Just tonight I stood before the tavern
امشب درست روبروی می خونه وایسادم
Nothing seemed the way it used to be
هیچ چیز مثل سابق نبود
In the glass I saw a strange reflection
روی شیشه انعکاس سایه‌ای غریب دیدم
Was that lonely woman really me?
این زن تنها واقعا منم؟
Those were the days my friend
یاد اون روزا بخیر, دوست من
We thought they’d never end
فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد
We’d sing and dance forever and a day
هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم
We’d live the life we’d choose
اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم
We’d fight and never lose
می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم
Those were the days, oh yes, those were the days
یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر
La la la la la la la la la
 
Through the door there came familiar laughter
از میان  در صدای خنده‌ای آشنا آمد
I saw your face and heard you call my name
صورتت رو دیدم و شنیدم که اسمم رو میاری
Oh my friend we’re older but no wiser
آه دوستم , بزرگ شدیم اما عاقل نه
For in our hearts the dreams are still the same….
چون در وجودمون هنوز همون رویاهای قبلی حضور دارن
Those were the days my friend
یاد اون روزا بخیر, دوست من
We thought they’d never end
فکر می‌کردیم هرگز پایان نمی‌یابد
We’d sing and dance forever and a day
هر روز و همیشه می‌خوندیم و می‌رقصیدیم
We’d live the life we’d choose
اون چیزی رو زندگی می‌کردیم که انتخاب کرده بودیم
We’d fight and never lose
می جنگیدیم و هیچ وقت بازنده نبودیم
Those were the days, oh yes, those were the days
یاد اون روزا بخیر , بله یاد اون روزا بخیر
La la la la la la la la la

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو