فهرست بستن

نت پیانو Wolves سلنا گومز

نت پیانو Wolves سلنا گومز

خواننده سلنا گومز

Wolves

متن آهنگ Wolves سلنا گومز

 In your eyes there’s a heavy blue
توی چشمات آبی سنگینیه (غم سنگینیه)

One to love and one to lose
یکی برای عشق و یکی برای از دست دادن

Sweet divine, the heavy truth
الهی شیرین، حقیقت سنگین

Water or wine, don’t make me choose
آب یا شراب مجبورم نکن انتخاب کنم

I wanna feel the way that we did that summer night, night
من میخوام اون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستونی داشتیم

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky
مست در احساسات تنها با ستاره های در آسمان

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been running with the wolves
با گرگ‌ها میدویدم

To get to you, to get to you
برای رسیدن به تو برای رسیدن به تو

I’ve been down the darkest alleys
تو تاریک ترین کوچه ها بودم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک(ترسناک)ماه رو دیدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
تو هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
بیش از حد طول کشید تا عصبانیتم رو کم کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو آره همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه می‌کرده‌ام

To get to you, to get to you, oh, to get to you
برای رسیدن به تو برای رسیدن به تو آه برای رسیدن به تو

Your fingertips trace my skin
نوک انگشتات پوستمو(بدنمو) دنبال می‌کنن

To places I have never been
در جاهایی که هیچوقت نبوده‌ام

Blindly, I am following
من کورکورانه دارم دنبال میکنم

Break down these walls and come on in
این دیوارها رو بشکن و بیا داخل

I wanna feel the way that we did that summer night, night
من میخوام اون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستونی داشتیم

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky
مست در احساسات تنها با ستاره های در آسمان

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been running with the wolves
با گرگ‌ها میدویدم


To get to you, to get to you
تا به تو برسم،تا به تو برسم

I’ve been down the darkest alleys
تو تاریک ترین کوچه ها بودم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک(ترسناک)ماه رو دیدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
تو هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
بیش از حد طول کشید تا عصبانیتم رو کم کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو آره همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه می‌کرده‌ام

To get to you, to get to you, oh, to get to you
برای رسیدن به تو برای رسیدن به تو آه برای رسیدن به تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been running with the wolves
با گرگ‌ها میدویدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم تا به تو برسم

I’ve been down the darkest alleys
تو تاریک ترین کوچه ها بودم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک(ترسناک)ماه رو دیدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
تو هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
بیش از حد طول کشید تا عصبانیتم رو کم کنم
All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو آره همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل میدویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه میکردام

To get to you, to get to you, oh, to get to you
برای رسیدن به تو برای رسیدن به تو آه برای رسیدن به تو

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو