فهرست بستن

نت پیانو Yolla تارکان

نت پیانو Yolla تارکان

خواننده: تارکان

یولا

متن آهنگ Yolla تارکان

 Bi’ de baktım ki o da ne
یه نگاهی کردم دیدم اووو این دیگه چیه
Sürü sürü bir sürü çile
یه عالمه یه عالمه درد و غم
Toplanmış geliyorlar
همه جمع شدن دارن میان
Güle oynaya önüme
با خنده و رقص میان جلوم
Hani sözdü bundan böyle
Gülecektin yüzüme ?
چی شد پس؟ قول داده بودی از این بعد به روم بخندی (ای سرنوشت)
Yazıklar olsun sana çelmeyi taktın ya yine
خیلی بدی شرم باد، بازهم مانع زندگی و خوشبختی من شدی
Oooooff اوووف
İçime içime ata ata pat diye patlıcam valla
انقدر میریزم تو خودم آخرش میترکم
Of of of of of اووف
Bu gidişle sonunda salıcam aklı çayıra
این طوری پیش بره آخرش عقلمو از دست میدم
Yolla yolla kaderim yolla
بفرست سرنوشنم بفرست بیاد 
Acıları bana yolla 
دردها و غم هارو برام بفرست بیاد
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
هر چی هم باشه بالاخره
من پدر درد و غمم
(یعنی همه دردشونو به من میگن، هم‌ درد و چاره جوی دردشونم)
Vur ya lafımı olur vur ya
بزن ضربه بزن راحت باش تعارف نداره راحت باش
Düşene bir de sen vur ya
هرکی میخوره زمین تو هم یه ضربه بهش بزنه
Ne de olsa
Sabır taşıyım ben
هرچی هم باشه
من سنگ صبورم
Yolla yolla kaderim yolla
بفرست سرنوشنم بفرست بیاد 
Acıları bana yolla 
دردها و غم هارو برام بفرست بیاد
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
هر چی هم باشه
من پدر درد و غمم
Vur ya lafımı olur vur ya
بزن ضربه بزن راحت باش تعارف نکن راحت باش
Düşene bir de sen vur ya
هرکی میخوره زمین تو هم یه ضربه بهش بزنه
Ne de olsa
Sabır taşıyım ben
هرچی هم باشه
من سنگ صبورم
Bendeki de can insanım en nihayetinde
اینی که من دارم جانه من هم نهایتا آدمم دیگه
Tut çek elimden ümidim uçurumun eşiğinde
از دستم بگیر بکش، امیدم لبه پرتگاهه
Of of of of of of içime içime ata ata pat diye patlıcam valla
اووف انقدر میریزم تو خودم آخرش میترکم بخدا
Of of of of of of Bu gidişle sonunda salıcam aklı çayıra
اوووف اینطوری پیش بره عقلمو از دست میدم
Yolla yolla kaderim yolla
بفرست سرنوشنم بفرست بیاد 
Acıları bana yolla 
دردها و غم هارو برام بفرست بیاد
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
هر چی هم باشه
من پدر درد و غمم
Vur ya lafımı olur vur ya
بزن ضربه بزن راحت باش تعارف نکن راحت باش
Düşene bir de sen vur ya
هرکی میخوره زمین تو هم یه ضربه بهش بزنه
Ne de olsa
Sabır taşıyım ben
هرچی هم باشه
من سنگ صبورم
Ah benim şu bağrı yanık kalbim
Bir türlü gün yüzü göremedi
آاه این قلب زخمی و درد دیده ی من یه روز خوش ندید
Feleğin elinde oyuncak garibim
در دست سرنوشت یه اسباب بازی بی کس و بی چاره ام
Bir türlü saadetini bilemedi
آخرش نتونست خوشبختیشو بدونه و بفهمه

نت پیانو ، دانلود نت پیانو،نت های ایرانی،نت های خارجی،نت پیانو ایرانی،نت پیانو خارجی،نت های رایگان،نت های پیانو رایگان،دانلود رایگان نت های ایرانی،کتاب نت،خرید نت،خرید نت پیانو،نت های آسان پیانو،خرید نت پیانو