فهرست بستن

نت پیانو You Are The Reason کالوم اسکات

نت پیانو You Are The Reason کالوم اسکات

خواننده/آهنگساز: کالوم اسکات

You Are The Reason

متن آهنگ You Are The Reason کالوم اسکات

There goes my heart beating
قلبم به تپش می فته
‘Cause you are the reason
چون تو علتشی
I’m losing my sleep
نمیتونم بخوابم
Please come back now
لطفا برگرد حالا
There goes my mind racing
مغزم درگیره
And you are the reason
و علتش تویی
That I’m still breathing
که هنوز نفس می‌کشم
I’m hopeless now
حالا ناامیدم
I’d climb every mountain
از هر کوهی بالا می‌رفتم
And swim every ocean
و از هر اقیانوسی شنا می‌کردم
Just to be with you
تا فقط در کنارت باشم
And fix what I’ve broken
و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم
Oh, ’cause I need you to see
اوه ، چون نیاز دارم که تو ببینی
That you are the reason
که علتش تویی
There goes my hands shaking
دستام به لرزه افتاده
And you are the reason
و علتش تویی
My heart keeps bleeding
قلبم مدام خونریزی می‌کنه
I need you now
من بهت نیاز دارم
And if I could turn back the clock
و اگه میتونستم ساعت رو به عقب ببرم
I’d make sure the light defeated the dark
کاری می‌کردم روشنایی، تاریکی رو شکست بده
I’d spend every hour, of every day
هر ساعت از هر روز رو
Keeping you safe
برای محافظت از تو صرف می‌کردم
And I’d climb every mountain
و من از همه‌ی کوه ها بالا میرم
And swim every ocean
و از هر اقیانوسی شنا می‌کردم
Just to be with you
تا فقط در کنارت باشم
And fix what I’ve broken
و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم
Oh, ’cause I need you to see
اوه ، چون نیاز دارم که تو ببینی
That you are the reason (I don’t wanna fight no more)
تو علتشی ( نمیخوام بیشتر از این بجنگم )
I don’t wanna hide no more
نمیخوام بیشتر از این مخفی شم
I don’t wanna cry no more
نمیخام بیشتر از این گریه کنم
Come back I need you to hold me (You are the reason)
برگرد نیاز دارم بقلم کنی ( تو علتشی )
Be a little closer now
حالا یکی نزدیکتر باش
Just a little closer now
فقط یکم نزدیک تر
Come a little closer
بیا نزدیک تر
I need you to hold me tonight
نیاز دارم تا محکم بقلم کنی
I’d climb every mountain
از هر کوهی بالا می‌رفتم
And swim every ocean
و از هر اقیانوسی شنا می‌کردم
Just to be with you
تا فقط در کنارت باشم
And fix what I’ve broken
و چیزی که خراب کرده‌ام رو درست کنم
‘Cause I need you to see
چون نیاز دارم ببینمت
That you are the reason
که علتش تویی
کالوم اسکات  یو آر د ریزن
متن و ترجمه  آهنگ You Are The Reason از Calum Scott

نت پیانو ، دانلود نت پیانو ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت پیانو ایرانی ، نت پیانو خارجی ، نت های رایگان ، نت های پیانو رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت پیانو ، نت های آسان پیانو ، خرید نت پیانو