فهرست بستن

نت کیبورد آسمون آغاسی

نت کیبورد آسمون آغاسی

متن آهنگ آسمون آغاسی

با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
آسمون الهی ویرون گردی بریزی به هم و پریشون گردی
الهی اشکت بشه خون نگرده چرخت آسمون
وای وای وای
آسمون ستاره بختم کوره خونه خراب قلبم بی نوره
آسمون چه دشمنیها که به جون من نکردی
به مراد من نگشتی آخ الهی که نگردی
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
روی پیشونیم اگه بخونی نوشته
آب از سرم به خدا دیگه گذشته
کجا برم این همه درد وغم را
به کی بگم رنج وغم دلم را
به کی بگم رنج وغم دلم را
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
آسمون الهی ویرون گردی بریزی به هم و پریشون گردی
الهی اشکت بشه خون نگرده چرخت آسمون
وای وای وای
آسمون ستاره بختم کوره خونه خراب قلبم بی نوره
آسمون چه دشمنیها که به جون من نکردی
به مراد من نگشتی آخ الهی که نگردی
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه
با ما زمونه نامهربونه هر دل که میبینی دریایه خونه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ