فهرست بستن

نت کیبورد آشتی ویگن

نت کیبورد آشتی ویگن

متن آهنگ آشتی ویگن

(قهرتوجونه منوبه لب رسونده دوری تومنوبه جنون کشونده)(ژاکلین)
(کاشکی بدونی که من بی تو میمیرم وقتی که نیستی دیگه اززندگی سیرم )(ویگن)
تویی تنهایارم بدونکه دوستت دارم)۲(دوصدایی)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ویگن)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل(ژاکلین)
(یکی یکدونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهری واللا آروم ندارم (ویگن)
( حالاکه اومدی کنارم سراومدانتظارم بدون منم به جزتوهیچ کسوندارم)(ژاکلین)
تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ژاکلین)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
قهرتو جونه منوبه لب رسونده دوری تومنوبه جنون کشونده)(ویگن)
( کاشکی بدونی که من بی تومیمیرم وقتی که نیستی دیگه اززندگی سیرم(ژاکلین)
( تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی )
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل(ژاکلین)
( یکی یکدونه ای عزیزم نمونه ای عزیزم وقتی که قهری واللا آروم ندارم(ویگن)
( حالاکه اومدی کنارم سراومد انتظارم بدون منم به جزتوهیچ کسوندارم (ژاکلین)
(تویی تنهایارم بدون که دوستت دارم)۲(دوصدایی)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل (ژاکلین)
(وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(ویگن)
وای اسیرت شده دل بخداپیرت شده دل)(دوصدایی)

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ